แหล่งข้อมูล

แอปเปิลเปลี่ยนสี

ระดับเริ่มต้น
The Browning Apple Photo: © iStock-132027480
  • Health
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 )
Loading...
ทรัพยากร
การทดลอง
วิชา
เคมี
หัวข้อ
ระบบนิเวศ สุขภาพ สอบถามทางวิทยาศาสตร์
เวลาสำหรับกิจกรรม
75 phút

เชื่อหรือไม่ว่ารอบ ๆ ตัวเรานั้นมีสารละลายที่มีคุณสมบัติเป็นกรดและเบสหรือเป็นกลางมากมายที่สามารถพบได้ในชีวิตประจำวัน อย่างเช่น ผลไม้รสเปรี้ยว อย่างเช่น ส้มและมะนาว ที่มีคุณสมบัติเป็นกรด หรือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น สบู่ ผงซักฟอก และน้ำยาล้างจาน นั้นจะมีรสขมฝาดและลื่นคล้ายสบู่เป็นสารที่มีคุณสมบัติเป็นเบส

Sience S
Technology T
Engineering E
Mathematics M

ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

บทนำ

เชื่อหรือไม่ว่ารอบ ๆ ตัวเรานั้นมีสารละลายที่มีคุณสมบัติเป็นกรดและเบสหรือเป็นกลางมากมายที่สามารถพบได้ในชีวิตประจำวัน อย่างเช่น ผลไม้รสเปรี้ยว อย่างเช่น ส้มและมะนาว ที่มีคุณสมบัติเป็นกรด หรือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น สบู่ ผงซักฟอก และน้ำยาล้างจาน นั้นจะมีรสขมฝาดและลื่นคล้ายสบู่เป็นสารที่มีคุณสมบัติเป็นเบส อย่างไรก็ตามสารละลายที่มีค่าความเป็นกรด – เบส สูงนั้นเป็นอันตรายต่อผิวหนังควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง นักเคมีจะใช้ค่าพีเอช (pH) โดยค่า pH จะอยู่ในช่วง 1-14 ถ้าค่า pH น้อยกว่า 7 สารชนิดนั้นก็จะมีฤทธิ์เป็นกรด และถ้าค่า pH มากกว่า 7 สารชนิดนั้นก็จะมีฤทธิ์เป็นเบสหรือด่าง แต่ถ้าค่า pH นั้นมีค่าเท่ากับ 7 แสดงว่าสารชนิดนั้นเป็นกลาง เราสามารถวัดค่า pH ได้โดยใช้ Universal Indicator อย่างเช่น กระดาษลิตมัส (litmus) ซึ่งจะเปลี่ยนสีไปตามค่า pH ต่าง ๆ หรือสามารถใช้ Indicator จากธรรมชาติ ยกตัวอย่างเช่น น้ำจากกะหล่ำปลีม่วง เป็นต้น

วัตถุประสงค์หลัก
  1. ผู้เรียนได้ศึกษาการเกิดปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลของเนื้อแอปเปิลผ่านการสังเกต
  2. ผู้เรียนได้เรียนรู้ว่าปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลเกิดขึ้นได้อย่างไร
  3. ผู้เรียนได้ทดลองการป้องกันการปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลโดยใช้กรดจากผลไม้ (น้ำมะนาว)
  4. สร้างแนวคิดแนวคิดในการเก็บรักษาผลไม้ด้วยวิธีการแบบธรรมชาติให้กับผู้เรียน
คำถามชี้นำ
  1. นักเรียนเคยสังเกตหรือไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับผลไม้อย่างเช่น แอปเปิลหลังจากที่ถูกหั่นและวางทิ้งไว้เป็นเวลานาน
  2. สิ่งที่เกิดขึ้นกับแอปเปิล เกิดขึ้นกับผลไม้ชนิดอื่นหรือไม่ ? และเกิดขึ้นกับผักเช่นกันหรือไม่
  3. หากนักเรียนรับประทานแอปเปิลที่มีสีน้ำตาลจะปลอดภัยหรือไม่ หรือควรนำไปทิ้ง?

ผู้เขียน

Dr Mya Thein, Head of Science, Brainworks – Total Group of Schools อ้างอิง 1. Science Experiment: The Brown Apple Project: Food Science, Plant Science Link: https://extension.purdue.edu/4h/Documents/Volunteer%20Resources/Science%20Made%20Easy/Brown%20Apples.pdf 2. Food Explorations Lab I: Enzymatic Reactions Link: https://naitcapi.usu.edu/media/uploads/2017/03/20/Enzymatic_Reactions_Teacher_Key.pdf