แหล่งข้อมูล

หรรษาค่าพีเอช

ระดับเริ่มต้น
Rate Your Reaction Photo: © iStock Worledit
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 )
Loading...
ทรัพยากร
การทดลอง
วิชา
เคมี
หัวข้อ
สอบถามทางวิทยาศาสตร์
เวลาสำหรับกิจกรรม
3 ชั่วโมง

ในกิจกรรมนี้ เราจะทำการตรวจสอบพฤติกรรมของแต่ละส่วนผสม อัตราการเกิดปฏิกิริยา และผลลัพธ์ของปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างส่วนผสมทั้งสอง

Sience S
Technology T
Engineering E
Mathematics M

ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

บทนำ

โลกของเรานั้นค่อยๆ พัฒนามาจากความเป็นกรดและเป็นด่างของสสาร ตั้งแต่อาหารที่เรารับประทาน ผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ และสารเคมีที่เราบริโภคทุกวัน หากใช้ผิดก็อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาหรืออาจถึงแก่ชีวิตได้

ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของสสารแต่ละชนิด เพราะทั้งกรดและด่างก็ต่างมีบทบาทสำคัญในชีวิตของเราทั้งสิ้น ปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างกรดกับด่างนั้นสามารถนำไปใช้ได้หลายรูปแบบ อาทิ ในทางการเภสัชกรรม

ปฏิกิริยาเคมีระหว่างสารทั้งสองแบบมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมการผลิตยาอย่างมาก เราอาจจะรับประทานอาหารที่ใช้เวลานานในการย่อยอย่างเช่น พิซซ่า ซึ่งกระตุ้นให้กรดไฮโดรคลอริกในกระเพาะอาหารหลั่งออกมามาก การมีกรดไฮโดรคลอริกมากเกินไปจะทำให้เกิดอาหารจุกเสียดท้อง ซึ่งแก้ไขได้โดยการรับประทานสารลดกรด (ด่าง) เข้าไปเพื่อปรับสมดุลในกระเพาะของเรา

ในกิจกรรมนี้ เราจะมาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมของส่วนประกอบของกรดและต่าง อัตราการเกิดปฏิกิริยา และผลของปฏิกิริยาเคมีระหว่างทั้งคู่นี้

วัตถุประสงค์หลัก
 1. ระบุคุณสมบัติเฉพาะของกรดและด่าง
 2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องผลของปฏิกิริยาที่แตกต่างกันจากค่าความเป็นกรดเป็นด่างในระดับที่ต่างกันของตัวทำละลาย
 3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยา
 4. เรียนรู้เรื่องการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
คำถามชี้นำ
 1. สารอินดิเคเตอร์มีสีอะไร
 2. สีของสารอินดิเคเตอร์กลายเป็นสีอะไรเมื่อทำการทดสอบโดยใช้ตัวทำละลายที่ต่างกัน
 3. จากสีของสาร ค่า pH ที่คาดการณ์ไว้ของสารละลายแต่ละตัวคืออะไร
 4. คุณสมบัติเฉพาะของกรดและด่างคืออะไร
 5. ปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างกรดและด่างคืออะไร
 6. สารพลอยได้จากปฏิกิริยาเคมีของด่างคืออะไร
 7. อะไรทำให้ลูกโป่งพองขึ้น

ผู้เขียน

Daryl Albright