Tài nguyên

Màu đất và độ ẩm

nâng cao
Soil Color and Moisture Photo: © iStock-508576075
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 )
Loading...
Tài nguyên
Thí Nghiệm
Đối tượng
Khoa học Trái đất
Các chủ đề
Nghiên cứu khoa học
Thời gian hoạt động
2-3 giờ

Tổng lượng nước có trong một mẫu đất được gọi là độ ẩm của đất. Độ ẩm rất quan trọng và cần phải được cân đối kỹ lưỡng, không quá khô và không quá ẩm ướt để các sinh vật phát triển mạnh trong đó. Cụ thể, độ ẩm của đất cần phù hợp với nhu cầu của thực vật, động vật và các sinh vật khác sống trong môi trường đó. Một số sinh vật cần độ ẩm cao như dương xỉ và kỳ nhông. Những sinh vật khác như cây xương rồng và rắn, chúng thích nghi với môi trường sống sa mạc và cần rất ít nước. Nhìn chung, đất ẩm là nơi cư trú tốt cho cả thực vật và động vật nhỏ sống trong đất.

Sience S
Technology T
Engineering E
Mathematics M

Liên quan

Mục tiêu phát triển bền vững

Giới thiệu

Tổng lượng nước có trong một mẫu đất được gọi là độ ẩm của đất. Độ ẩm rất quan trọng và cần phải được cân đối kỹ lưỡng, không quá khô và không quá ẩm ướt để các sinh vật phát triển mạnh trong đó. Cụ thể, độ ẩm của đất cần phù hợp với nhu cầu của thực vật, động vật và các sinh vật khác sống trong môi trường đó. Một số sinh vật cần độ ẩm cao như dương xỉ và kỳ nhông. Những sinh vật khác như cây xương rồng và rắn, chúng thích nghi với môi trường sống sa mạc và cần rất ít nước. Nhìn chung, đất ẩm là nơi cư trú tốt cho cả thực vật và động vật nhỏ sống trong đất. Điều kiện độ ẩm ảnh hưởng đến cấu trúc đất theo nhiều cách. Đất quá ẩm ướt hoặc đất không thoát nước có thể bị xói mòn. Đất quá khô có thể trở nên cứng và bị kết đặc lại. Ngoài ra, các loại đất khác nhau có độ ẩm khác nhau. Đất cát sẽ thoát nước rất nhanh nhưng đất sét sẽ giữ nước và trở nên sũng nước. Độ ẩm của đất là rất quan trọng vậy làm thế nào để đo được nó? Trong thí nghiệm này, học sinh sẽ học cách sử dụng thang màu để chỉ ra độ ẩm của mẫu đất.

Mục tiêu chính
  1. Hiểu được rằng có sự khác biệt giữa mẫu đất khô và mẫu đất ướt.
  2. Hiểu điều gì xảy ra với màu của đất khi thêm nước.
  3. Biết cách sử dụng kết quả để xác định độ ẩm của các mẫu đất khác.
Câu hỏi hướng dẫn
  1. Màu sắc của đất thay đổi khi ẩm hoặc khô như thế nào?
  2. Thang màu được xây dựng như thế nào?
  3. Các loại đất khác nhau sẽ có màu khác nhau khi ẩm hoặc khi khô có đúng không?

Các tác giả

Brynie, F.H., 2005. Khóa học dành cho phụ huynh: Dự án ngày hội khoa học ở trường tiểu học, Hoboken, NJ: Wiley Publishing Inc. trang 162-164. Sara Agee, Ph.D., Science Buddies, Teisha Rowland, Ph.D., Science Buddies, „Màu đất và độ ẩm.“ Science Buddies, 12 Jan. 2020, https://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/project-ideas/Geo_p011/geology/soil-color-and-moisture