စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရည်မှန်းချက်များ
Sustainable Development Goal - 05 - Gender Equality

ကျားမ တန်းတူညီမျှမှူကို ရရှိရန် နှင့် အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကလေးများ အားလုံးကို လုပ်ပိုင်ခွင့် အာဏာပေးသည်

ကမ္ဘာကြီးအနေဖြင့် ပို၍ သာယာစည်ပင်ပြီး မျှတခြင်းတွင် အလွန်တိုးတက်လာခြင်းကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ အောင်ပွဲခံနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ထိုအောင်ပွဲခံခြင်းတွင် အရိပ်တစ်ခု ရှိပါသည်။ နည်းလမ်းတိုင်း နီးပါးတွင် အမျိုးသမီးများ နှင့် မိန်းကလေးများသည် နောက်ကျ ကျန်ရစ်သည်။ အလုပ်ခွင် နှင့် လုပ်ခလစာတို့တွင် အလွန်အကျွံ မတူညီမှူများ၊ ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း နှင့် အိမ်တွင်းမှူ တို့ကဲ့သို့ လခမရသော အမျိုးသမီးများ၏ အလုပ် များစွာ၊ လူကြားထဲ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း ကိစ္စရပ်များတွင် ခွဲခြားဆက်ဆံခံရခြင်း တို့မှာ ရှိနေဆဲ ဖြစ်သည်။ သို့သော် မျှော်လင့်ချက် ရှိနေပါသေးသည်။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်နှင့် နှိူင်းယှဉ်လျှင် ကျောင်းတက်နေသော မိန်းကလေး များစွာ ရှိသည်။ ဒေသများစွာတွင် မူလတန်းကျောင်းများ၌ ကျားမ တန်းတူရည်တူ ခံစားခွင့်သို့ ရောက်ရှိလာကြသည်။ လုပ်ငန်းခွင်တွင် အမျိုးသမီးများ လစာရခြင်း အရေအတွက်မှာလည်း မြင့်တက်လာသည်။ Sustainable Development Goals သည် ဤအောင်မြင်မှူများပေါ် အခြေခံပြီး နေရာတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ နှင့် မိန်းကလေးများ အပေါ် ခွဲခြားဆက်ဆံခံရခြင်း အဆုံးသတ်သွားခြင်းကို သေချာစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

အရင်းအမြစ်များ

ယေဘုယျအမြင်