Tài nguyên

Xe chạy bằng hóa chất

ở giữa
Chemical-Powered Car Photo: © iStock fotos-v
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 )
Loading...
Tài nguyên
Dự án
Đối tượng
Hóa học Toán học Vật lý
Các chủ đề
Biến đổi khí hậu Quy trình kỹ thuật Tính bền vững
Thời gian hoạt động
3 giờ

Phản ứng hóa học là một quá trình trong đó một chất (hoặc nhiều chất) được thay đổi thành một hoặc nhiều chất mới. Có nhiều loại phản ứng hóa học khác nhau, chủ yếu gồm: phản ứng kết hợp hoặc tổng hợp, phản ứng phân hủy, phản ứng chuyển vị đơn, phản ứng chuyển vị kép và phản ứng đốt cháy. Chúng ta có thể thấy những phản ứng này trong cuộc sống hàng ngày của con người.

Sience S
Technology T
Engineering E
Mathematics M

Liên quan

Mục tiêu phát triển bền vững

Giới thiệu

Phản ứng hóa học là một quá trình trong đó một chất (hoặc nhiều chất) được thay đổi thành một hoặc nhiều chất mới. Có nhiều loại phản ứng hóa học khác nhau, chủ yếu gồm: phản ứng kết hợp hoặc tổng hợp, phản ứng phân hủy, phản ứng chuyển vị đơn, phản ứng chuyển vị kép và phản ứng đốt cháy. Chúng ta có thể thấy những phản ứng này trong cuộc sống hàng ngày của con người. Để hiểu các loại phản ứng hóa học khác nhau, chúng ta áp dụng phép cân bằng hệ số tỷ lượng. Phép tính hệ số tỷ lượng là nghiên cứu định lượng về các chất phản ứng và chất sản phẩm trong một phản ứng hóa học. Nghiên cứu định lượng này sẽ giúp chúng ta biết được lượng chất phản ứng cần thiết hoặc lượng sản phẩm mong muốn được tạo thành.

Trong hoạt động này, học sinh sẽ đưa ra một thiết kế sáng tạo và tạo ra một chiếc xe đồ chơi (chứa các chất phản ứng).Tương tự như vậy, học sinh sẽ vận dụng phản ứng giữa baking soda (natri bicacbonat) và giấm (axit axetic loãng) để khởi động và di chuyển chiếc xe đồ chơi trên một khoảng cách lớn (xác định bởi giáo viên).Để l Học sinh sẽ thực hiện ba lần thử, sử dụng lượng baking soda khác nhau và xác định xem lượng nào là phù hợp nhất với phản ứng.

Hoạt động này sẽ khuyến khích học sinh sáng tạo và đổi mới. Nó cũng sẽ rèn luyện các kỹ năng tư duy phản biện của học sinh trong việc đánh giá cách thức và lý do tại sao chiếc xe đồ chơi di chuyển. Trong tương lai, các học sinh có thể sáng tạo ra phản ứng hóa học dùng làm nhiên liệu cho một chiếc xe có giá cả phải chăng và thực sự đáng tin cậy mà không đi kèm sản phẩm phụ độc hại.

Mục tiêu chính
 1. Thiết kế và chế tạo một chiếc xe đồ chơi (chứa các chất phản ứng),
 2. Áp dụng một phản ứng hóa học trong việc cung cấp năng lượng cho một chiếc xe đồ chơi,
 3. Viết phương trình hóa học cân bằng cho phản ứng
 4. Tính toán lượng baking soda để phản ứng hoàn toàn
  với lượng giấm đã cho
Câu hỏi hướng dẫn
 1. Bạn đã thiết kế chiếc xe của mình như thế nào?
 2. Bạn làm bánh xe bằng những vật liệu nào? Tại sao?
 3. Phản ứng hóa học nào liên quan đến việc cung cấp năng lượng cho chiếc xe của bạn?
 4. Thiết kế của chiếc xe của bạn tác động đến sự chuyển động của chiếc xe như thế nào?
 5. Chiếc xe đã di chuyển được bao xa trong mỗi lần thử?
 6. Phản ứng kéo dài bao lâu trong mỗi lần thử?

Các tác giả

Rovie Pacaldo Labastida