စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရည်မှန်းချက်များ
Sustainable Development Goal - 04 - Quality Education

အားလုံး ပါဝင်သော သာတူညီမျှသော အရည်အသွေးရှိ ပညာရေး နှင့် လူတိုင်းအတွက် တစ်သက်တာ သင်ကြားခြင်း အခွင့်အရေးများကို တိုးမြှင့်ပေးရန် သေချာစေခြင်း

ဦးစွာ ပညာရေးအပေါ် သတင်းဆိုး ဖြစ်သည်။ ဆင်းရဲခြင်း၊ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက်ခ နှင့် အခြားသော အရေးပေါ် အခြေအနေများသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ များပြားလှစွာသော ကလေးများကို ကျောင်းဖြင့် ဝေးကွာစေသည်။ အမှန်အားဖြင့် အဆင်းရဲဆုံးအိမ်မှ ကလေးများသည် အချမ်းသာဆုံးအိမ်မှ ကလေးများထက် ၄ဆ ပို၍ ကျောင်းမနေဖြစ်ပါ။ အခုတော့ သတင်းကောင်းအချိန် ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်မှ စ၍ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ကလေးတိုင်းကို မူလတန်း ပညာရေး သင်ယူနိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း ပန်းတိုင်မှာ ကြီးမားသော တိုးတက်မှူ ရှိခဲ့သည် – ဖွံ့ဖြိုးဆဲဒေသများတွင် စာရင်းသွင်းနှူန်း စုစုပေါင်းမှာ ၉၁% သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ မည်သည့်ကျောင်းမဆို တိုင်းတာလျှင် ၎င်းမှာ ကောင်းသော အဆင့်ဖြစ်သည်။ အခုချိန်တွင် ကလေးများအားလုံးအတွက် ပို၍ကောင်းမွန်သော အဆင့်ရရန် နှင့် လူတကာ မူလတန်း နှင့် အလယ်တန်း ပညာရေး၊ တတ်နိုင်သော သက်မွေးမှူ သင်တန်းများ၊ ပို၍မြင့်သော ပညာရေးကို တက်လှမ်းနိုင်ခြင်း နှင့် အခြားသောအရာများကို ပြည့်မီနိုင်သော ပန်းတိုင်ကို အောင်မြင်စွာ ရရှိနိုင်ဖြစ်သည်။

အရင်းအမြစ်များ

ယေဘုယျအမြင်