စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရည်မှန်းချက်များ
Sustainable Development Goal - 01 - No Poverty

၂၀၃၀ ခုနှစ်တွင် လွန်ကဲသော ဆင်းရဲခြင်း ပုံစံ အားလုံးအား အဆုံးသတ်ရန်

ရည်မှန်းချက်ကြီးသော ပန်းတိုင်တစ်ခု ဆိုသည်မှာ မှန်ပါသည်၊ သို့သော် လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်ပါသည်။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် တစ်ကမ္ဘာလုံးမှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် အလွန်တရာ ဆင်းရဲခြင်းတွင် နေထိုင်ရသော လူဦးရေအား ထက်ဝက်လျော့မည်ဟု အခိုင်အမာ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး၊ ထိုရည်မှန်းချက်ကို ပြည့်မီခဲ့ပါသည်။ သို့သော်လည်း ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ လူပေါင်း သန်း ၈၀၀ ကျော်မှာ တစ်ရက်လျှင် ၁.၂၅ ဒေါ်လာတွင်သာ ရှင်သန်နေရဆဲ ဖြစ်သည်၊ ၎င်းမှာ အလွန်တရာ ဆင်းရဲခြင်းတွင် နေထိုင်ရသူများမှာ ဥရောပတွင် နေထိုင်သော လူဦးရေ အားလုံးနှင့် ညီမျှသည်။ ယခုအချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ သင်ယူခဲ့ရသည့် အရာများအပေါ် အခြေခံ၍ ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော်ပြီး ဆင်ရဲခြင်းကို အတူတကွ အဆုံးသတ်ပါမည်။

ယေဘုယျအမြင်