เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sustainable Development Goal - 15 - Life on Land

ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน การจัดการป่าไม้ ป้องกันการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ยับยั้งและฟื้นฟูดินเสื่อมโทรม และยับยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวิภาพ

มนุษย์และสัตว์ดำรงชีวิตและอาศัยพึ่งพาผืนดินเพื่อหาอาหาร อากาศบริสุทธิ์ น้ำสะอาด และเพื่อการต่อสู่กับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ พืชถือเป็นอาหารถึง 80% ที่หล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์ ป่าที่ครอบคลุมพื้นที่กว่า 30% ของโลกช่วยทำให้อากาศและน้ำบริสุทธิ์ และช่วยรักษาสมดุลสภาพอากาศบนโลก อีกทั้งยังเป็นบ้านของสัตว์ต่างๆ อีกกว่าล้านสปีชีส์ แต่ผืนดินและชีวิตบนนั้นกำลังเกิดปัญหา ในปัจจุบันนี้เราจะเห็นความเสื่อมโทรมของที่ดินแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และเกิดการสูญเสียที่ดินทำกิน 30 – 35 ครั้ง ภัยแล้งและการแปรสภาพเป็นทะเลทรายก็ยังคงเพิ่มขึ้นในแต่ละปี สายพันธุ์สัตว์กำลังจะสูญพันธุ์ เป้าหมายเพื่อการพัฒนามุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทางบก อาทิ ป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่กึ่งแห้งแล้งและภูเขา ภายในปี 2563 นี้

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ระดับเริ่มต้น
Photo: © iStock-664980412_Rawpixel
โครงการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 )
Loading...

มาอัพไซเคิลกันเถอะ!

 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • วิทยาศาสตร์โลก
ระดับเริ่มต้น
Climate Change in the Arctic Photo: © iStock-989228182_kappaphoto
การทดลอง
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 )
Loading...

โลกร้อนที่อาร์กติก

 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • ระบบนิเวศ
 • การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • วิทยาศาสตร์โลก
ระดับสูง
Soil Color and Moisture Photo: © iStock-508576075
การทดลอง
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 )
Loading...

สีและความชื้นในดิน

 • สอบถามทางวิทยาศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์โลก
ระดับสูง
power-station-374097_1920 Photo: © Image by stevepb from Pixabay
การทดลอง
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

แบบจำลองหมอกควัน

 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • กระบวนการทางวิศวกรรม
 • สอบถามทางวิทยาศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์โลก
ระดับกลาง
clouds-7050884_1920 Photo: © Image by Mint_Foto from Pixabay
การทดลอง
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 )
Loading...

ท้องฟ้าสีฟ้า

 • สอบถามทางวิทยาศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์โลก
ระดับกลาง
Photosynthetic Floatation Photo: © iStock_efenzi
การทดลอง
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 )
Loading...

การสังเคราะห์แสงทำให้ลอยน้ำ

 • ระบบนิเวศ
 • พลังงาน
 • สอบถามทางวิทยาศาสตร์
 • ชีววิทยา
 • ฟิสิกส์