စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရည်မှန်းချက်များ
Sustainable Development Goal - 02 - Zero Hunger

ဆာလောင်ခြင်းကို အဆုံးသတ်ပြီး၊ အစားသောက် အာမခံချက် ရရှိပြီး၊ အာဟာရကို ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး၊ တည်တံ့သော စိုက်ပျိုးရေးကို တိုးမြှင့်ရန် ဖြစ်သည်။

လွန်ခဲ့သော နှစ် ၂၀ခန့်တွင် ဆာလောင်ခြင်းမှာ ထက်ဝက်နီးပါးခန့် ကျဆင်းခဲ့သည်။ ငတ်မွတ်ခြင်းဘေး နှင့် ဆာလောင်ခြင်းကို ခံစားခဲ့ရသော နိုင်ငံများစွာမှာ ယခုအချိန်တွင် ၎င်းတို့၏ အလွန်အားနည်းသော လူများ၏ အာဟာရ လိုအပ်ချက်ကို ပြည့်မီနိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အလွန့်အလွန်ကောင်းသော အောင်မြင်မှူ ဖြစ်သည်။ ယခုတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ရှေ့ဆက်ပြီး ဆာလောင်ခြင်း နှင့် အာဟာရချို့တဲ့ခြင်းတို့ အပြီးအပြတ် အဆုံးသတ်နိုင်ပါသည်။ တည်တံ့ခိုင်မြဲသော စိုက်ပျိုးရေးကို တိုးမြှင့်ခြင်း နှင့် လယ်သမား အငယ်များကို ပံ့ပိုးခြင်း ကဲ့သို့ အရာများကို လုပ်ဆောင်ခြင်းကို ဆိုလိုပါသည်။ ၎င်းမှာ မလွယ်ကူသော လုပ်ငန်း ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူ ၉ ဦးတိုင်းမှ ၁ ဦးသည် ညတိုင်း ဆာလောင်ခြင်းဖြင့် အိပ်ယာဝင်ရ သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ ကြိုးစားရမည် ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် တစ်နှစ်ပတ်လုံး လုံလောက်ပြီး အာဟာရပြည့်ဝသော အစားအသောက်များကို လူတိုင်း ရရှိနိုင်ကြောင်းကို စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်ပါ။ အတူတကွ လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ၂၀၃၀ ခုနှစ်တွင် ထိုအရာကို စစ်မှန်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါမည်။

ယေဘုယျအမြင်