အရင်းအမြစ်များ -

18 နောက်ရလဒ်များ
ပိုမိုကောင်းမွန်သော
SEADSTEM Synthesis of Biodiesel Experiment Photo: © iStock ThamKC
လက်တွေ့စမ်းသပ်မှု
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

အသုံးပြုပြီးသာ ဟင်းချက်ဆီဖြင့် ဘိုင်အိုဒီဇယ် ပေါင်းစပ်ဖန်တီးခြင်း

 • ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု
 • စွမ်းအင်
 • ရေရှည်တည်တံ့မှု
 • ဇီဝဗေဒ
 • ဓာတုဗေဒ
အလယ်အလတ်
SEADSTEM Chemical Powered Car Project Photo: © iStock fotos-v
စီမံကိန်း
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

ဓာတုစွမ်းအင် ကား

 • ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု
 • အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းစဉ်
 • ရေရှည်တည်တံ့မှု
 • ဓာတုဗေဒ
 • သင်္ချာဘာသာရပ်
 • ရူပဗေဒ
ပိုမိုကောင်းမွန်သော
SEADSTEM Pneumatic Hydraulic Device Experiment Photo: © iStock ratmaner
လက်တွေ့စမ်းသပ်မှု
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 )
Loading...

လေဖိအားဖြင့် ဆီ၊ရေအားသုံးရသော စက်ပစ္စည်း

 • အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းစဉ်
 • သိပ္ပံနည်းကျစူးစမ်းခြင်း
 • ဓာတုဗေဒ
 • အင်ဂျင်နီယာ
 • သင်္ချာဘာသာရပ်
 • ရူပဗေဒ
လက်သင်
SEADSTEM Fruit Battery Experiment Photo: © iStock kiankhoon
လက်တွေ့စမ်းသပ်မှု
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

အသီးဘက်ထရီ

 • စွမ်းအင်
 • သိပ္ပံနည်းကျစူးစမ်းခြင်း
 • ရေရှည်တည်တံ့မှု
 • ဓာတုဗေဒ