နောက်ထပ်အချက်အလက်များ ပိုမိုသိရှိလိုလျှင်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့ ဆိုဒ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့်ရှင်းလင်းချက်များကို
သိရှိလိုလျှင်ဖြစ်စေ seadstem@goethe.de

 

SEADSTEM အတွက် သတိပေးရှင်းလင်းချက်များ

ဤဝက်ဆိုဒ်ရှိ – www.seadstem.org – အချက်အလက်များအားလုံးသည် ယုံကြည်ရပြီး ပုံမှန်အချက်အလက်ပေးပို့လိုသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်သာ ထုတ်ပြန်ပါသည်။ ဤအချက်အလက်များ၏ ပြည့်စုံမှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ တိကျမှုနှင့် ပတ်သက်၍ SEADSTEM မှ အာမခံချက်မပေးပါ။ (SEADSTEM) ဝက်ဆိုဒ်ပေါ်ရှိ သင်တွေ့ရှိထားသော အချက်အလက်များကို ယူဆောင်အသုံးပြုခြင်းသည် သင်၏တာဝန်သာလျှင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဆိုဒ်ကို အသုံးပြု၍ ဖြစ်ပေါ်လာသော ပျောက်ဆုံးမှုများ နှင့်/သို့မဟုတ် ထိခိုက်မှုများအတွက် SEADSTEM မှ တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခွငပုခွင

ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဆိုဒ်မှတစ်ဆင့် ဟိုက်ပါလင့်ခ်များမှ ဤကဲ့သို့သော ပြင်ပဆိုဒ်များဖြစ်သည့် အခြားဝက်ဆိုဒ်များသို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အသုံးဝင်၍ ကျင့်ဝတ်နှင့်ညီသော ဝက်ဆိုဒ်များသို့ ဝင်ရောက်ရာတွင် အရည်အသွေးမီသော လင့်ခ်များကိုသာ ထောက်ပံ့နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းနေသည့်အတွက် ဤကဲ့သို့သော ဆိုဒ်များ၏ အကြောင်းအရာနှင့် သဘောသဘာဝများအပေါ် ကျွန်ုပ်တို့မှ ထိန်းချုပ်မှုမရှိပါ။ အခြားသောဝက်ဆိုဒ်များသို့ ဝင်ရောက်နိုင်သော လင့်ခ်များသည် ဤဆိုဒ်များရှိ အကြောင်းအရာအားလုံးအတွက် ထောက်ခံချက်မပေးပါ။ ဝက်ဆိုဒ်ပိုင်ရှင်များနှင့် အကြောင်းအရာများကို အသိမပေးဘဲ ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့မှ ဆိုးရွားနိုင်သော လင့်ခ်များကို မဖယ်ရှားခင် ပြောင်းလဲမှုများကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့ ဝက်ဆိုဒ်မှ ထွက်ခွာသောအခါ အခြားသောဆိုဒ်များတွင် ကျွန်ုပ်တို့ထိန်းချုပ်မှုမရှိသော သီးခြားကိုယ်ရေးမူနှင့် စည်းကမ်းချက်များ ရှိနေနိုင်ကြောင်း သတိပြုပါ။ ဤဆိုဒ်များ၏ ကိုယ်ရေးမူအပြင် ၎င်းတို့၏ဝန်ဆောင်မှုစည်းကမ်းချက်များကို မည်သည့်စီးပွါးရေးချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်မှုများ မပြုခင် သို့မဟုတ် မည်သည့်အချက်အလက်များ မတင်ခင်တွင် သေချာစွာ စစ်ဆေးပါ။

ပစ္စည်းရင်းမြစ်များ

လမ်းစဉ်အတိုင်း ထောက်ပံ့ပေးထားသော ရင်းမြစ်အားလုံး၏ အသိဉာဏ်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ မူပိုင်ခွင့်ကို SEADSTEM မှ တောင်းဆိုမည်မဟုတ်သလို SEADSTEM သို့မဟုတ် အခြားအစုအဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် သို့မဟုတ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ၎င်းတို့ကို အစပြုလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းလည်း တောင်းဆိုမည်မဟုတ်ပါ။ အဆိုပါအရင်းအမြစ်များကို ကမေ္ဘာဒီးယား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ မလေးရှား၊ မြန်မာ၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ထိုင်းနှင့် ဗီယက်နမ်မှ စေတနာ့ဝန်ထမ်းပညာတတ်များမှ သင်ပြပေးသော အကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်ပျိုးထောင်မှုတစ်ခု ဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ SEADSTEM သည် အသိဉာဏ်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ မူပိုင်ခွင့်ကို အပြည့်အဝလေးစားလိုက်နာပြီး လမ်းစဉ်ပေါ်တွင် ရရှိနိုင်သော ရင်းမြစ်များနှင့် ရင်းမြစ်များ၏ မူလရေးသားသူများကို သင့်တော်သလို ကိုးကားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ SEADSTEM သည် စီးပွါးရေးအရ မဟုတ်ဘဲ ရင်းမြစ်များကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် စီစဉ်ပေးထားပြီး ခမာ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ မလေး၊ မြန်မာ၊ ထိုင်းနှင့် ဗီယက်နမ်သို့ ဘာသာပြန်ဆိုထားသည်များလည်း ရှိပါသည်။ သင်သည် မှားယွင်းသော ကိုးကားချက်များပြုလုပ်ခဲ့သည်ဖြစ်စေ၊ ရေးသားသူ သို့မဟုတ် ရင်းမြစ်ကို ကောင်းမွန်စွာ မဖော်ပြမိခဲ့လျှင်ဖြစ်စေ မျက်နှာပြင်၏ ညာဘက်ရှိ ‘အကြံပြုချက်’ လုပ်ဆောင်မှုဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပေးပါ။

SEADSTEM သည် လမ်းစဉ်အတိုင်း ထောက်ပံ့ပေးထားသော ရင်းမြစ်များကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ပညာသင်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှုအတွက် အာမခံချက်မပေးပါ။ ရင်းမြစ်များသည် ကျောင်းသားများ၏ အတန်းနှင့် စွမ်းရည်အဆင့်အလိုက် သင့်တော်မည်ထင်သော အကြောင်းအရာအတိုင်း ဆရာတစ်ဦးချင်းစီ၏ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် အသုံးပြုရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ အကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်မှုဆိုသည်မှာ သုတေသနလုပ်ဆောင်မှု၊ အတွေ့အကြုံနှင့် STEM နယ်ပယ်ရှိ ပညာရှင်များနှင့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများမှ အကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်မှုအရည်အသွေးများကို သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ကျောင်းသားအချင်းချင်း အပြန်အလှန်လုပ်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ် SEADSTEM မှ နားလည်ပါသည်။ ရင်းမြစ်များသည် ပညာရှင်များနှင့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများအဖွဲ့မှ ကြိုဆိုထောက်ခံမှုရရှိထားပြီး ဤရင်းမြစ်၏ အရည်အသွေး၊ အသုံးပြုနိုင်မှုနှင့် တိကျမှုအပေါ် အွန်လိုင်းအဆင့်သတ်မှတ်သော စနစ်နှင့် အကြံပြုချက်အရ SEADSTEM ၏ အကြောင်းအရာများအပေါ် အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်းများကို အစဉ်လွတ်လပ်စွာ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည် SEADSTEM သည် ဤအကြံပြုချက်အား လမ်းစဉ်အတွက် အကြောင်းအရာစီမံခြင်း လက်ရှိလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပေါင်းစပ်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုပါသည်။

သဘောတူညီချက်

ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဆိုဒ်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ရှင်းလင်းချက်များနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို သင်မှ သဘောတူလက်ခံပြီးဖြစ်ပါသည်။

ဝက်ဘ်ဆိုက် Groupe-dejour.de

အသစ်ပြုလုပ်ထားသော

ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤစာရွက်စာတမ်းကို အသစ်ပြုလုပ်ခြင်း၊ မွမ်းမံခြင်း သို့မဟုတ် အပြောင်းအလဲပြုလုပ်ခြင်းများပြုလုပ်ရာတွင် အပြောင်းအလဲများကို ဤနေရာ၌ ထင်ရှားစွာ တင်ပြထားပါမည်။