စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရည်မှန်းချက်များ
Sustainable Development Goal - 08 - Decent Work and Economic Growth

အားလုံးအတွက် အကျိုးပြု၍ အားလုံးပါဝင်နိုင်ပြီး တည်တံ့သော စီးပွါးရေး၊ ပြည့်ဝပြီး ဖြစ်ထွန်းသော အလုပ်အကိုင် နှင့် သင့်တင့်သော အလုပ် တို့ကို တိုးမြှင့်ခြင်း

စီးပွါးရေး တိုးတက်ခြင်း၏ အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုမှာ လူများသည် သူတို့ ကိုယ်တိုင် နှင့် သူတို့၏ မိသားစုကို လုံလောက်သော ထောက်ပံ့မှူကို ပေးနိုင်သည့် လစာရှိသော အလုပ်များရှိခြင်း ဖြစ်သည်။ သတင်းကောင်းမှာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် လူလတ်တန်းစားများ တိုးပွါးလာပြီး လွန်ခဲ့သော ၂၅ နှစ်ခန့်က ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံများ၏ အရွယ်အစား၏ ၃ဆ နီးပါးခန့်၊ လူဦးရေ၏ ၃ပုံကျော်ခန့် ရှိလာပါသည်။ သို့သော် ယခုချိန်တွင် အလုပ် များပြားမှူမှာ အလုပ်သမား အင်အား တိုးပွါးမှူကို ရင်ပေါင် မတန်းနိုင်ပါ။ ထိုကဲ့သို့ ဖြစ်စရာ မလိုပါဘူး။ စွန့်ဦးတီထွင်ခြင်း နှင့် အလုပ်အကိုင် ဖန်တီးခြင်းတို့ကို တွန်းအားပေးရန် မူဝါဒများ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ အတင်းအကျပ် စေခိုင်းခြင်း၊ ကျွန်စနစ် နှင့် လူကုန်ကူးခြင်းတို့ကို ချေမှူန်းသုတ်သင် နိုင်ပါသည်။ အဆုံးသတ်မှာတော့ ၂၀၃၀ ခုနှစ်တွင် အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများအတွက် သင့်တင့်သော အလုပ်များ ဆိုသော ရည်ရွယ်ချက်ကို ရရှိနိုင်ပါသည်။

ယေဘုယျအမြင်