Project Posts

người bắt đầu
Cartesian Diver Photo: GUB e.V.
Dự án
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 )
Loading...

THỢ LẶN DESCARTES (Đề-các)

 • Nghiên cứu khoa học
 • Kỹ thuật
 • Vật lý
người bắt đầu
Experiment with Eggs Photo: GUB e.V.
Dự án
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 )
Loading...

TRỨNG

 • Nghiên cứu khoa học
 • Sinh học
 • Hóa học
 • Vật lý
người bắt đầu
Stars and Constellations Photo: © GUB e.V.
Dự án
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 )
Loading...

Các ngôi sao và các chòm sao

 • Nghiên cứu khoa học
 • Không gian
 • Khoa học Trái đất
người bắt đầu
GUB Explorer Channel - Warm Air Rises Photo: © GUB e.V.
Dự án
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 )
Loading...

Khí nóng dâng cao

 • Năng lượng
 • Nghiên cứu khoa học
 • Vật lý
ở giữa
A faucet with a water drop / Water consumption concept Photo: © iStock-1039347886
Dự án
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 )
Loading...

Dấu chân nước của tôi

 • Hệ sinh thái
 • Tính bền vững
 • Khoa học Trái đất
ở giữa
Vegetables Photo: © iStock-1314102469_nungning20
Dự án
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 )
Loading...

Chế biến một món ăn nhẹ lành mạnh và đóng gói

 • Biến đổi khí hậu
 • Hệ sinh thái
 • Tính bền vững
 • Khoa học Trái đất
người bắt đầu
Photo: © iStock-664980412_Rawpixel
Dự án
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 )
Loading...

Cùng Nâng Tầm Đồ Cũ!

 • Biến đổi khí hậu
 • Tính bền vững
 • Khoa học Trái đất
người bắt đầu
Coins growth Photo: © iStock-1280698704
Dự án
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 )
Loading...

Vì Lợi ích Chung

 • Hệ sinh thái
 • Tính bền vững
 • Khoa học Trái đất
ở giữa
Honey bee flying over flowers Photo: © iStock 1005384726_manfredxy
Dự án
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 )
Loading...

Hãy Khôi Phục lại Tiếng Ong Vo Ve và Màu Sắc của Những Chú Bướm

 • Biến đổi khí hậu
 • Hệ sinh thái
 • Tính bền vững
 • Sinh học
 • Khoa học Trái đất
người bắt đầu
Oceans acidification Photo: © iStock-1139960135_Ninell_Art
Dự án
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 )
Loading...

Biến đổi khí hậu – Axit hóa đại dương

 • Biến đổi khí hậu
 • Hệ sinh thái
 • Tính bền vững
 • Khoa học Trái đất
người bắt đầu
An island without land… is? Photo: © iStock-911765310_Alexpunker
Dự án
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 )
Loading...

Một hòn đảo mà không có đất…thì?

 • Biến đổi khí hậu
 • Hệ sinh thái
 • Khoa học Trái đất
nâng cao
Cleaning the Air Photo: © iStock-145237344_rehmno
Dự án
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 )
Loading...

Làm sạch không khí

 • Quy trình kỹ thuật
 • Tính bền vững
 • Khoa học Trái đất
 • Kỹ thuật
nâng cao
From Trash to Gas: Biomass Energy Photo: © iStock 496861898_Pixavril
Dự án
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 )
Loading...

Từ Rác thành Khí đốt: Năng lượng Sinh khối

 • Biến đổi khí hậu
 • Năng lượng
 • Tính bền vững
 • Hóa học
 • Kỹ thuật
ở giữa
Rooftop Gardens: Are They a Cool Idea? Photo: © iStock-1134599101_Ewelina Thepphaboot
Dự án
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 )
Loading...

Các khu vườn trên mái nhà: Một ý tưởng tươi mát phải không nào?

 • Biến đổi khí hậu
 • Quy trình kỹ thuật
 • Tính bền vững
 • Kỹ thuật
ở giữa
Build a Solar Updraft Tower Photo: © iStock-612720768_shansekala
Dự án
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 )
Loading...

Xây một tháp dòng thăng năng lượng mặt trời

 • Năng lượng
 • Tính bền vững
 • Vật lý
ở giữa
Turning Salt Water into Fresh Water Photo: © iStock_Michał-Chodyra
Dự án
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 )
Loading...

Biến nước mặn thành nước ngọt

 • Tính bền vững
 • Hóa học
 • Vật lý
ở giữa
Rover-Race Photo: © iStock freestylephoto
Dự án
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 )
Loading...

Cuộc đua Xe tự hành

 • Quy trình kỹ thuật
 • Không gian
 • Khoa học Trái đất
 • Kỹ thuật
 • Toán học
 • Vật lý
ở giữa
Chemical-Powered Car Photo: © iStock fotos-v
Dự án
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 )
Loading...

Xe chạy bằng hóa chất

 • Biến đổi khí hậu
 • Quy trình kỹ thuật
 • Tính bền vững
 • Hóa học
 • Toán học
 • Vật lý