Tài nguyên

THỢ LẶN DESCARTES (Đề-các)

người bắt đầu
Cartesian Diver Photo: GUB e.V.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 )
Loading...
Tài nguyên
Dự án
Đối tượng
Kỹ thuật Vật lý
Các chủ đề
Nghiên cứu khoa học
Thời gian hoạt động
30 phút

Khi bạn dùng tay bóp thân chai, nước bị đẩy vào trong thợ lặn, sức nổi giảm, thợ lặn chìm xuống đáy và ngược lại.

Sience S
Technology T
Engineering E
Mathematics M
Giới thiệu

Thợ lặn Descartes được đặt tên theo triết gia, nhà toán học và khoa học người Pháp Renes Descartes. Ở bên trong thợ lặn đang lơ lửng, ngoài nước còn có không khí. Khi bóp thân chai, áp suất trong chai gia tăng. Bởi nước không thể bị nén ép, áp suất này truyền qua nước sạch đến thợ lặn và không khí bên trong thợ lặn, không khí sau đó bị nén ép. Thể tích không khí co lại và nước có thể tràn vào. Kết quả là trọng lượng của thợ lặn tăng và thợ lặn dần chìm xuống.

Nếu áp lực trên chai giảm xuống, áp suất nước cũng giảm theo, không khí trong thợ lặn lại dãn nở và thế chỗ phần nước trước đó tràn vào, và lực nổi hiện thời đủ để cho phép thợ lặn, giờ đã nhẹ hơn, dâng cao sát mặt nước. Bạn chỉ cần tập cho thành thạo là có thể giữ thợ lặn Descartes ở trạng thái lơ lửng trong nước. Nguyên lý này cũng được áp dụng cho các phao khí tượng dùng trong nghiên cứu hàng hải hoặc các nhánh khoa học dưới biển.

Các tác giả

Gesellschaft für Umweltbildung Baden-Württemberg e.V.