Tài nguyên

Khí nóng dâng cao

người bắt đầu
GUB Explorer Channel - Warm Air Rises Photo: © GUB e.V.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 )
Loading...
Tài nguyên
Dự án
Đối tượng
Vật lý
Các chủ đề
Năng lượng Nghiên cứu khoa học
Thời gian hoạt động
20:00

Khí nóng có thể di chuyển các vật thể. Mời bạn cùng chúng tôi khám phá nguyên lý của sự nổi: dựng một ‘con rắn’ khí biết chuyển động và làm cho một tên lửa-túi bóng bay lên. Qua video này, học sinh tiểu học và trẻ mầm non học được rằng khí nóng dâng cao. Tại trường tiểu học và trường mầm non, các bạn nhỏ có thể bắt chước làm theo thí nghiệm này dưới sự chỉ dẫn và giám sát của người lớn, bởi thí nghiệm với không khí thực sự rất vui. Khí nóng dâng cao bởi vì khối lượng riêng của nó thấp hơn khí lạnh. Vì thế nó nhẹ hơn khí lạnh. Từ đây các bạn nhỏ tìm ra nguyên lý của sự nổi.

Sience S
Technology T
Engineering E
Mathematics M
Giới thiệu

Khí nóng có thể di chuyển các vật thể. Mời bạn cùng chúng tôi khám phá nguyên lý của sự nổi: dựng một ‘con rắn’ khí biết chuyển động và làm cho một tên lửa-túi bóng bay lên. Qua video này, học sinh tiểu học và trẻ mầm non học được rằng khí nóng dâng cao. Tại trường tiểu học và trường mầm non, các bạn nhỏ có thể bắt chước làm theo thí nghiệm này dưới sự chỉ dẫn và giám sát của người lớn, bởi thí nghiệm với không khí thực sự rất vui. Khí nóng dâng cao bởi vì khối lượng riêng của nó thấp hơn khí lạnh. Vì thế nó nhẹ hơn khí lạnh. Từ đây các bạn nhỏ tìm ra nguyên lý của sự nổi.

Các tác giả

Gesellschaft für Umweltbildung Baden-Württemberg e.V