Tài nguyên

Các ngôi sao và các chòm sao

người bắt đầu
Stars and Constellations Photo: © GUB e.V.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 )
Loading...
Tài nguyên
Dự án
Đối tượng
Khoa học Trái đất
Các chủ đề
Nghiên cứu khoa học Không gian
Thời gian hoạt động
20:00

Bằng mắt thường, từ Trái Đất bạn có thể nhìn thấy vô số ngôi sao trên trời đêm. Làm sao để xác định phương hướng từ đó? Phải chăng các ngôi sao luôn như vậy không thay đổi? Hãy cùng chúng tôi làm một đèn rọi chòm sao và học về các chòm sao. Chúng tôi cũng sẽ chỉ ra lý do tại sao ta không thể thấy các ngôi sao vào ban ngày.

Sience S
Technology T
Engineering E
Mathematics M
Giới thiệu

Bằng mắt thường, từ Trái Đất bạn có thể nhìn thấy vô số ngôi sao trên trời đêm. Làm sao để xác định phương hướng từ đó? Phải chăng các ngôi sao luôn như vậy không thay đổi? Hãy cùng chúng tôi làm một đèn rọi chòm sao và học về các chòm sao. Chúng tôi cũng sẽ chỉ ra lý do tại sao ta không thể thấy các ngôi sao vào ban ngày.

Các tác giả

Gesellschaft für Umweltbildung Baden-Württemberg e.V.