Tài nguyên

[Video] GUB Explorer Channel – Khí nóng dâng cao

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 )
Loading...
Tài nguyên
Băng Hình

Khí nóng có thể di chuyển các vật thể. Mời bạn cùng chúng tôi khám phá nguyên lý của sự nổi: dựng một ‘con rắn’ khí biết chuyển động và làm cho một tên lửa-túi bóng bay lên. Qua video này, học sinh tiểu học và trẻ mầm non học được rằng khí nóng dâng cao. Tại trường tiểu học và trường mầm non, các bạn nhỏ có thể bắt chước làm theo thí nghiệm này dưới sự chỉ dẫn và giám sát của người lớn, bởi thí nghiệm với không khí thực sự rất vui. Khí nóng dâng cao bởi vì khối lượng riêng của nó thấp hơn khí lạnh. Vì thế nó nhẹ hơn khí lạnh. Từ đây các bạn nhỏ tìm ra nguyên lý của sự nổi.