Tài nguyên

GUB Explorer Channel – Thiết lập Góc khám phá

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Tài nguyên
Băng Hình

Qua chuỗi 4 video, chúng tôi sẽ giới thiệu những gì ta cần cho các bài học khám phá cùng các bạn nhỏ và những yêu cầu của một căn phòng có các góc khám phá. Trong video đầu tiên này, bạn sẽ thấy các dụng cụ cơ bản phổ thông của chúng tồi gồm bát đĩa chai lọ và các nguyên vật liệu, chính là các dụng cụ thuộc hộp đồ khám phá cơ bản của chúng tôi. Cùng lúc, ta cũng học về một số quy tắc cho các nhà nghiên cứu nhỏ. Chúng tôi sẽ giới thiệu về các dụng cụ cho các bộ đồ nghề nghiên cứu theo chủ điểm trong các video tiếp sau.