Tài nguyên

[Video] Các ngôi sao và các chòm sao

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 )
Loading...
Tài nguyên
Băng Hình

Bằng mắt thường, từ Trái Đất bạn có thể nhìn thấy vô số ngôi sao trên trời đêm. Làm sao để xác định phương hướng từ đó? Phải chăng các ngôi sao luôn như vậy không thay đổi? Hãy cùng chúng tôi làm một đèn rọi chòm sao và học về các chòm sao. Chúng tôi cũng sẽ chỉ ra lý do tại sao ta không thể thấy các ngôi sao vào ban ngày.