Experiment Posts

ở giữa
Photosynthetic Floatation Photo: © iStock_efenzi
Thí nghiệm
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 )
Loading...

Quang Hợp Nổi

 • Hệ sinh thái
 • Năng lượng
 • Nghiên cứu khoa học
 • Sinh học
 • Vật lý
nâng cao
Circuit Workbench Photo: © iStock_luchschen
Thí nghiệm
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 )
Loading...

Bảng mô phỏng mạch điện

 • Điện lực
 • Vật lý
ở giữa
Butter in 7 Steps Photo: © GUB e.V.
Thí nghiệm
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 )
Loading...

7 Bước Làm Bơ Sữa

 • Sức khỏe
 • Sinh học
ở giữa
Blue Sky Photo: © Image by Mint_Foto from Pixabay
Thí nghiệm
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 )
Loading...

Bầu Trời Xanh

 • Nghiên cứu khoa học
 • Khoa học Trái đất
nâng cao
Re-Engineering the Circulatory System Photo: © Image by succo from Pixabay
Thí nghiệm
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 )
Loading...

Tái thiết kế Hệ Tuần hoàn

 • Quy trình kỹ thuật
 • Nghiên cứu khoa học
 • Sinh học
nâng cao
Modeling Smog Photo: © Image by stevepb from Pixabay
Thí nghiệm
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 )
Loading...

Mô hình hóa Khói sương mù

 • Biến đổi khí hậu
 • Quy trình kỹ thuật
 • Nghiên cứu khoa học
 • Khoa học Trái đất
ở giữa
Whirling, Swirling Air Pollution Photo: ©iStock-1135335888
Thí nghiệm
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 )
Loading...

Ô nhiễm Không khí Cuộn, Xoáy

 • Biến đổi khí hậu
 • Hệ sinh thái
 • Sức khỏe
 • Khoa học Trái đất
ở giữa
What’s in the Wrap? Photo: © iStock-1082028590
Thí nghiệm
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 )
Loading...

Có gì trong bao bì?

 • Hệ sinh thái
 • Sức khỏe
 • Tính bền vững
 • Khoa học Trái đất
người bắt đầu
The Browning Apple Photo: © iStock-132027480
Thí nghiệm
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 )
Loading...

Hiện tương táo bị thâm

 • Hệ sinh thái
 • Sức khỏe
 • Nghiên cứu khoa học
 • Hóa học
người bắt đầu
Climate Change in Arctic Photo: © iStock-989228182_kappaphoto
Thí nghiệm
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 )
Loading...

Biến đổi khí hậu ở Bắc Cực

 • Biến đổi khí hậu
 • Hệ sinh thái
 • Tính bền vững
 • Khoa học Trái đất
nâng cao
Soil Color and Moisture Photo: © iStock-508576075
Thí nghiệm
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 )
Loading...

Màu đất và độ ẩm

 • Nghiên cứu khoa học
 • Khoa học Trái đất
ở giữa
Rise and Fall by Invisible Force Photo: © Harishbabu-Kalidasu
Thí nghiệm
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 )
Loading...

Sự Bay lên và Rơi xuống bởi Lực Vô hình

 • Năng lượng
 • Quy trình kỹ thuật
 • Kỹ thuật
 • Vật lý
nâng cao
Synthesis of Biodiesel Photo: © iStock ThamKC
Thí nghiệm
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 )
Loading...

Tổng hợp Dầu diesel sinh học từ Dầu ăn đã qua sử dụng

 • Biến đổi khí hậu
 • Năng lượng
 • Tính bền vững
 • Sinh học
 • Hóa học
ở giữa
Gravity Separator Photo: © iStock icarmen13
Thí nghiệm
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 )
Loading...

Máy phân tách dùng trọng lực

 • Năng lượng
 • Quy trình kỹ thuật
 • Kỹ thuật
 • Vật lý
ở giữa
Go-with-the-flow Photo: © iStock trocphunc
Thí nghiệm
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 )
Loading...

Trôi-theo-dòng-chảy

 • Năng lượng
 • Quy trình kỹ thuật
 • Kỹ thuật
 • Vật lý
ở giữa
Generator Motor Photo: © iStock onlyyougj
Thí nghiệm
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 )
Loading...

Máy phát điện <--> Động cơ

 • Năng lượng
 • Quy trình kỹ thuật
 • Kỹ thuật
 • Vật lý
nâng cao
Pneumatic-Hydraulic Device Photo: © iStock ratmaner
Thí nghiệm
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Thiết bị Thủy lực – Khí nén

 • Quy trình kỹ thuật
 • Nghiên cứu khoa học
 • Hóa học
 • Kỹ thuật
 • Toán học
 • Vật lý
người bắt đầu
Rate Your Reaction Photo: © iStock Worledit
Thí nghiệm
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Đánh giá phản ứng của bạn

 • Nghiên cứu khoa học
 • Hóa học