အရင်းအမြစ်များ

ကျန်းမာရေးနှင့် ကိုက်ညီသောသရေစာ လုပ်ပြီး ထုတ်ပိုးခြင်း

အလယ်အလတ်
Vegetables Photo: © iStock-1314102469_nungning20
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 )
Loading...
အရင်းအမြစ်
စီမံကိန်း
ဘာသာရပ်များ
ဘူမိသိပ္ပံဘာသာရပ်
ခေါင်းစဉ်များ
ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု ဂေဟစနစ်များ ရေရှည်တည်တံ့မှု
လှုပ်ရှားမှုများအတွက်အချိန်
၄၅ − ၆၀ မိနစ်

ဤလှုပ်ရှားမှုသည် ရိုးရှင်း၍ ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သော သရေစာ ပြုလုပ်ခြင်း နှင့် ဒေသထွက်ကုန်များသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ စီးပွားရေးကို မည်သို့ ကူညီသည်ကို မြင်ရပါလိမ့်မည်။ ၎င်းသည် ကလေးများအား ဆွေးမြည့်ပျက်စီးနိုင်သော ထုပ်ပိုးခြင်း၏ အရေးပါပုံနှင့် ၎င်းသည် မြေဆွေးဖြစ်သွားပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ ကမ္ဘာမြေကို အကာအကွယ်ပေးရာတွင် အဘယ့်ကြောင့် မရှိမဖြစ်အပိုင်း ကဏ္ဍတွင် ပါဝင်သည်ကို ထိုးထွင်းသိမြင်စေပါသည်။

Sience S
Technology T
Engineering E
Mathematics M

ဆက်စပ်

စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရည်မှန်းချက်များ

မိတ်ဆက်

ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်ခြင်းကို ထိန်းသိမ်းရန်၊ ရောဂါများမှကာကွယ်ရန် နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အလုံးစုံ သုခချမ်းသာ အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ စားသော အစားအစာသည် အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍတွင် ပါဝင်သည်။

စားနပ်ရိက္ခာသည် လူများ နှင့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းကို အတူတကွ ပေါင်းစည်းစေသည်။ ဒေသတိုင်းတွင် တန်ဖိုးရှိပြီး ထင်ရှားသော ၎င်းတို့ ကိုယ်ပိုင် ထုတ်ကုန်သီးနှံများရှိသည်။ ၎င်းသည် အရေးပါသော စီးပွားရေး အခွင့်အလမ်းများကို ဖန်တီးပေးသကဲ့သို့ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများကို လျှော့ချရန် အထောက်အကူပြုသောကြောင့် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ၎င်းသည် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများကို အင်အားကြီးမားစေသည်၊ ဒေသခံ အလုပ်အကိုင်များကို ထောက်ပံ့ပေးပြီး လယ်သမားများ၏ ၀င်ငွေကို တိုးစေပါသည်။

အစားအစာလုပ်ငန်း နှင့် ထုပ်ပိုးခြင်းလုပ်ငန်းသည် ဒွန်တွဲလျက် ရှိသည်။ တာ၀န်ယူမှုရှိပြီး ပတ်၀န်းကျင် အကျိုးရှိသော ထုပ်ပိုးမှုများသည် မကြာသေးမီ အချိန်များအတွင်း အရေးပါမှုများစွာ ရရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကမ္ဘာမြေပေါ်ရှိ အလွန် များပြားလာသော ပလပ်စတစ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ပြဿနာကို ကိုင်တွယ်ရာတွင် အလွန်အရေးကြီးသည်။

အဓိက ရည်ရွယ်ချက်များ
  • မီးမလိုသော ကျန်းမာရေးနှင့် ကိုက်ညီသည့် သရေစာကို လုပ်ခြင်းဖြင့် ကလေးများသည် အာဟာရ၏ အရေးကြီးမှုကို နားလည်ပါမည်။
  • ကလေးများမှ ထုတ်ပိုးခြင်းမှုဆိုင်ရာ ရွေးချယ်မှုများကို ကြည့်၍ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတ ဖြစ်သော ထုတ်ပိုးမှု၏ အရေးပါမှုကို နားလည်ပါမည်။
  • လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှု နှင့် လေ့လာစူးစမ်းခြင်း မှတဆင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတ ဖြစ်သော ထုတ်ပိုးခြင်း နှင့် ပလတ်စတစ် ထုတ်ပိုးခြင်း တို့အကြား ဆွေးမြည့်ချိန် မတူညီသည်ကို ကလေးများ နားလည်ပါမည်။
  • ကလေးများသည် ဒေသထွက် စားသောက်ပစ္စည်းများကို သတိထားမိလာပြီး စားသောက်ကုန် ထုတ်လုပ်ချိန်မှ စားသုံးသူထံသို့ ရောက်ရှိရန် အကွာအဝေး (food miles) ၏ အယူအဆကို နားလည်လာပါမည်။
လမ်းညွှန်မှုမေးခွန်းများ
  1. အာဟာရ ဆိုတာဘာလဲ၊ ဘာကြောင့် အရေးကြီးပါသနည်း။
  2. ဘယ်လို အစားအစာမျိုးကို သင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါသလဲ။ ဒေသအစားအစာလား (သို့) နိုင်ငံတကာ အစားအစာလား။
  3. ကျွန်ုပ်တို့၏ ဒေသဆိုင်များ / လယ်သမားများ စျေးကွက်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ တိုင်းပြည် တိုးပွါးရန် မည်သို့ ကူညီပေးနိုင်ပါသနည်း။

စာရေးသူများ

Yoshida Menon, Preveena Nandakumar