အရင်းအမြစ်များ

စိမ့်ဝင်ပျံ့နှံ့နေသော လေပွေ လေထုညစ်ညမ်းခြင်း

အလယ်အလတ်
Photo: ©iStock-1135335888
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 )
Loading...
အရင်းအမြစ်
လက်တွေ့စမ်းသပ်မှု
ဘာသာရပ်များ
ဘူမိသိပ္ပံဘာသာရပ်
ခေါင်းစဉ်များ
ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု ဂေဟစနစ်များ Health
လှုပ်ရှားမှုများအတွက်အချိန်
၄၅ − ၆၀ မိနစ်

ဤလှုပ်ရှားမှုတွင် ကျောင်းသားများသည် နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုများသည် သဘာဝအရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုပြီး လေထုညစ်ညမ်းမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည့် နည်းလမ်းများစွာကို နားလည်စေသည်။

Sience S
Technology T
Engineering E
Mathematics M

ဆက်စပ်

စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရည်မှန်းချက်များ

မိတ်ဆက်

ဤလှုပ်ရှားမှုတွင် ကျောင်းသားများသည် နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုများသည် သဘာဝအရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုပြီး လေထုညစ်ညမ်းမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည့် နည်းလမ်းများစွာကို နားလည်စေသည်။

အဓိက ရည်ရွယ်ချက်များ
  1. နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုများသည် လေထုညစ်ညမ်းမှုကို မည်သို့ဖြစ်ပေါ်စေသည်ကို ကျောင်းသားများမှ သင်ယူနိုင်သည်။
  2. လေထုညစ်ညမ်းမှုကို စုံစမ်းရန် ရိုးရှင်းသော ပုံစံငယ်ကို ကျောင်းသားများမှ အသုံးပြုသည်။
လမ်းညွှန်မှုမေးခွန်းများ
  1. ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ်းခြေတစ်ခုတွင် ရပ်နေလျှင် လေကို မည်သို့ ခံစားရသနည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ တောင်ထိပ်တစ်ခု (သို့) သစ်တောတစ်ခုတွင် ရပ်နေလျှင် လေသည် မည်သို့ရှိသနည်း။ မြို့ကြီးတစ်မြို့ရှိ စက်ရုံနားမှာ ကျွန်ုပ်တို့ ရပ်နေလျှင် လေသည် မည်သို့ ရှိသနည်း။ လေထဲတွင် ဘာကွဲပြားခြားနာမှု ရှိသနည်း၊ ဤအရာများ ဘယ်မှ လာသနည်း။ ၎င်းတို့သည် ပြဿနာ ရှိပါသလား။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။

စာရေးသူများ

Bibliotheca Alexandrina Planetarium Science Center