အရင်းအမြစ်များ

ရေသန့်စင်ခြင်း

လက်သင်
SEADSTEM Water Purification Project Photo: © iStock Anatoliy Sizov
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 )
Loading...
Resource Type
စီမံကိန်း
Subjects
ဇီဝဗေဒ ဓာတုဗေဒ
Topics
ရေရှည်တည်တံ့မှု

ဤစီမံကိန်းသည် ပေးထားသောပစ္စည်းများကို အသုံးပြု၍ ကိုယ်တိုင်ရွေ့လျားနိုင်သော ယာဉ်တစ်ခုပုံစံထုတ်ရာတွင် ဆက်စပ်အမြင်များကို ချိတ်ဆက်ပေးရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

Sience S
Technology T
Engineering E
Mathematics M

Related

Sustainable Development Goals

မိတ်ဆက်

ဒေသတော်တော်များများရှိ အဓိကပြသနာများအနက် တစ်ခုမှာ သန့်ရှင်းသောရေကို ရရှိရန်ဖြစ်သည်။ ရေသည်ရှားပါးလာသည်။ ထို့ကြောင့် ရေ အထူးသဖြင့် သန့်ရှင်းသောရေကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန်အတွက် နည်းပညာကိုလိုအပ်လာသည်။ရေကို မတူညီသောအရင်းအမြစ်များ စွန့်ပစ်ရေ မှတောင် ရရှိနိုင်သည်။ အင်ဒိုနီးရှားရှိ နေရာတော်တော်များများတွင် သဘာဝပစ္စည်းများဖြင့် အသုံးပြုထားသော ရိုးရှင်းသော ရေသန့်စင်ရေး နည်းပညာကို အသုံးပြုလာသည်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာရှိပြီဖြစ်သည်။ မြစ်တွင်းရှိ ညစ်ညမ်းသောရေကို သန့်ရှင်းအောင် ထိုပစ္စည်းများဖြင့် အသုံးပြုပြီး ရွာနှင့် အသိုင်းအဝိုင်းများကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။

သန့်စင်ခြင်းနည်းပညာသည် သန့်စင်ခြင်းအဆင့်လိုက် ချိန်ညှိပေးနိုင်သည့် ရိုးရှင်းသော ဓာတ်ပေါင်းဖိုနှင့် သဘာဝပစ္စည်းများကို အသုံးပြုပြီး ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။

အဓိက ရည်ရွယ်ချက်များ
  1. အလွန်အရေးပါသော ရေသန့်စင်ရေးအတွက် ပုံစံငယ်ဒီဇီုင်းရေးဆွဲပါ။
  2. ရေသန့်စင်ရေးပုံစံငယ်တွင် ပါရှိသော စိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီတိုင်း၏လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် လက္ခဏများကို နားလည်သဘောပေါက်စေခြင်း။
လမ်းညွှန်မှုမေးခွန်းများ
  1. ရေသန့်စက်တည်ဆောက်စဥ် မည်သည့်ဒီဇိုင်းပုံပန်းသွင်ပြင်ကို စဥ်းစားရန်လိုအပ်သနည်း။
  2. ရေသန့်စင်ဖို့ရန် ထိုပစ္စည်းများသည် အဘယ်ကြောင့်လိုအပ်သနည်း။
  3. ပေးထားသောပစ္စည်းများသည် ရေသန့်စင်ဖို့ရန်တွက် မည်သည့် ပုံစံသည် အကျိုးသက်ရောက်မှုအရှိဆုံးဖြစ်မည်နည်း။
  4. နောက်ကျိသောရေ မတိုင်ခင်နှင့် သန့်စင်ပြီးနောက် ကို သင် နှိုင်းယှဥ် ကြည့်နိုင်ပါသလား။

Authors

Dr. Dharma Palekahelu, Dr. Ferdy Rondonuwu