Tin tức và sự kiện

Sắp tới: Kêu gọi các giáo viên chính của SEADSTEM tại các nước Đông Nam Á

June 2, 2020

Một hội thảo trực diện đã được lên kế hoạch tại Bangkok với sự tham gia của 10 quốc gia ở Đông Nam Á đã bị hoãn lại đến năm 2021 do Covid-19. Tuy nhiên, những công tác chuẩn bị sẽ bắt đầu trong năm nay dưới hình thức hội thảo ảo vào quý IV năm 2020.

Từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 8, một lời kêu gọi ứng tuyển thông qua Viện Goethe và Tổ chức các Bộ Giáo dục Đông Nam Á (SEAMEO) sẽ mời các nhà giáo dục ở Campuchia, Timor-Leste, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam tham gia mạng lưới SEADEC với tư cách là Giáo viên chính tại các quốc gia tương ứng.

SEADSTEM đang tìm kiếm các giáo viên tích cực tham gia vào mạng lưới giảng dạy STEM tại nước mình và tìm cách trao đổi các phương pháp tiếp cận và kinh nghiệm với các đồng nghiệp trên khắp Đông Nam Á. Mục tiêu ở đây là phát triển và củng cố các phương pháp giảng dạy ‘thực hành tốt nhất’ thông qua một loạt các hội thảo, tạo dựng nền tảng cho các đơn vị học tập SEADSTEM được khả dụng trên nền tảng trực tuyến bằng tất cả các ngôn ngữ quốc gia và được phổ biến thông qua các hội thảo địa phương trong tương lai. Lời kêu gọi và các thông tin cụ thể hơn sẽ được đăng tải vào đầu tháng 7 năm 2020.

Xem thêm…