Tin tức và sự kiện

Viện Goethe và SEAMEO STEM-ED ký Biên bản Ghi nhớ cho SEADSTEM

MoU STEM-ED Goethe-Institut Thailand Back up

January 31, 2020

Viện Goethe và Trung tâm Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Giáo dục Toán học Khu vực thuộc Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO STEM-ED) đã ký Biên bản Ghi nhớ đề ra khuôn khổ hợp tác trên Nền tảng Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (STEM) Kỹ thuật số Đông Nam Á (SEADSTEM). Biên bản ghi nhớ này là bước đi mấu chốt trong việc cung cấp một nền tảng quan trọng để xây dựng mối quan hệ đối tác giữa hai tổ chức nhằm tạo điều kiện cho sự phát triển của STEM ở Đông Nam Á.

SEAMEO STEM-ED là một trong những trung tâm SEAMEO tại khu vực do Chính phủ Thái Lan tổ chức. Vai trò của trung tâm SEAMEO STEM-ED là phát triển và củng cố tiềm năng của giáo dục STEM ở Đông Nam Á. Đây là một trung tâm phát triển và phổ biến kiến thức trong khu vực với nghiên cứu liên quan đến chất lượng giáo dục về các lĩnh vực như khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học cho Thái Lan và các nước thành viên. Nhiệm vụ của SEAMEO STEM-ED phù hợp với chính sách quốc gia và khu vực nhằm thúc đẩy giáo dục STEM và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Trung tâm này không chỉ thiết lập các chính sách để cải thiện giáo dục STEM, mà còn là nơi chia sẻ thông tin và kinh nghiệm giữa các quốc gia thành viên và các chuyên gia giáo dục. Hai bên sẽ đối thoại chặt chẽ và hợp tác về nhiều biện pháp liên quan đến SEADSTEM trong những tháng và năm tới.

Xem thêm…