ข่าวและกิจกรรม

พบกันเร็ว ๆ นี้: ประกาศรับหัวหน้าครูผู้สอนระบบ SEADSTEM ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มิถุนายน 2, 2020

การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบต่อหน้าที่วางแผนไว้ในกรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจาก 10 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกเลื่อนการจัดออกไปเป็นปี 2564 แทนเนื่องด้วยสถานการณ์ Covid-19 อย่างไรก็ตาม การจัดเตรียมต่าง ๆ ได้เริ่มทำไปแล้วสำหรับปีนี้ในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเสมือนจริงในช่วงไตรมาสสี่ของปี 2563

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม จะมีการประกาศเชิญนักการศึกษาต่าง ๆ จากประเทศกัมพูชา ติมอร์ตะวันออกอินโดนีเซีย สปป. ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทยและเวียดนาม ในการเข้าร่วมเครือข่าย SEADSTEM ในฐานะหัวหน้าครูผู้สอนในแต่ละประเทศ โดยส่งใบสมัครผ่านสถาบันเกอเธ่และองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO)

SEADSTEM กำลังมองหาครูผู้สอนที่มีส่วนร่วมในเชิงรุกกับเครือข่ายการสอนของ STEM ในประเทศของตนเองและผู้ที่ต้องการแลกเปลี่ยนวิธีการและประสบการณ์ต่าง ๆ กับเพื่อน ๆ ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป้าหมายคือการพัฒนาและการผสานรวมวิธีการสอนต่าง ๆ ที่เป็น ‘แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด’ ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการต่าง ๆ ที่จะเป็นพื้นฐานสำหรับหน่วยการเรียนรู้ระบบ SEADSTEM ที่มีอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ในภาษาของประเทศต่าง ๆ และเผยแพร่ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการในท้องถิ่นในอนาคต การประกาศรับสมัครผู้สนใจและข้อมูลเพิ่มเติมจะลงรายละเอียดในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2563

ข่าวเพิ่มเติม