Tin tức và sự kiện

Liên hoan Phim Khoa học phá kỷ lục một lần nữa

Science Film Festival

January 31, 2020

Năm 2019, Liên hoan phim khoa học của Viện Goethe đã tiếp cận hơn 1,3 triệu người xem tại 22 quốc gia ở Đông Nam Á, Nam Á, châu Phi, châu Mỹ Latinh và Trung Đông. Kết quả này củng cố hơn nữa vị thế của sự kiện này như là liên hoan phim khoa học lớn nhất trên toàn thế giới và góp phần công nhận đây là một trong những sáng kiến phổ biến khoa học hiệu quả nhất ở các quốc gia nơi sự kiện diễn ra.

Năm 2019, liên hoan phim có sự tham gia của hơn 250 bộ phim và các chuyên gia giáo dục và truyền thông khoa học địa phương tại các quốc gia tham gia liên hoan phim đã chọn ra 83 bộ phim từ 23 quốc gia được vào vòng tuyển chọn chính thức của liên hoan phim. Tất cả các bộ phim đều được dịch và đồng bộ hóa hoặc chèn phụ đề sang các ngôn ngữ địa phương khi cần để khán giả tiếp cận mà không có rào cản ngôn ngữ.

Hợp tác với Chương trình môi trường Liên Hiệp Quốc (UNEP), mục đích của Liên hoan phim khoa học 2020 là khám phá các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG). Thông qua danh sách chọn lọc gồm các bộ phim quốc tế về khoa học, công nghệ và môi trường, liên hoan giúp mở rộng đối thoại về các vấn đề trọng tâm của SDG. Đồng thời, thông qua cuộc đối thoại này, liên hoan giúp truyền cảm hứng hành động vì sự tiến bộ của con người và hành tinh.

Xem thêm…