ข่าวและกิจกรรม

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ทำลายสถิติอีกครั้งแล้ว

Science Film Festival

มกราคม 31, 2020

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ของสถาบันเกอเธ่มีผู้ชมกว่า 1.3 ล้านคนใน 22 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ แอฟริกา ละตินอเมริกา และตะวันออกกลางในปี 2562 ผลลัพธ์ดังกล่าว ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับงานในฐานะเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดทั่วโลก และก่อให้เกิดการยอมรับว่างานนี้เป็นหนึ่งในโครงการริเริ่มด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นที่นิยมที่สุดในประเทศต่างๆ

ในปี 2562 เทศกาลนี้ได้รับภาพยนตร์มากกว่า 250 เรื่อง และผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และการสื่อสารในประเทศที่เข้าร่วมเทศกาลได้เลือกภาพยนตร์ 83 เรื่องจาก 23 ประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วยการคัดเลือกอย่างเป็นทางการของเทศกาล ภาพยนตร์ทั้งหมดได้รับการแปลและซิงโครไนซ์ หรือทำคำบรรยายประกอบเป็นภาษาท้องถิ่น ที่จำเป็นเพื่อให้เข้าถึงได้โดยไม่มีอุปสรรคด้านภาษา
ในความร่วมมือกับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ปี 2563 มีเป้าหมายที่จะสำรวจเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ในการคัดสรรภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติ เทศกาลนี้จะขยายการพูดคุยในประเด็นที่เป็นแก่นของ SDGs และการสนทนานี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของหมู่มวลมนุษย์และโลกใบนี้

ข่าวเพิ่มเติม