အရင်းအမြစ်များ

Soil Color and Moisture

ပိုမိုကောင်းမွန်သော
Soil Color and Moisture Photo: © iStock-508576075
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 )
Loading...
အရင်းအမြစ်
လက်တွေ့စမ်းသပ်မှု
ဘာသာရပ်များ
ဘူမိသိပ္ပံဘာသာရပ်
ခေါင်းစဉ်များ
သိပ္ပံနည်းကျစူးစမ်းခြင်း
လှုပ်ရှားမှုများအတွက်အချိန်
၂-၃ နာရီ

မြေဆီလွှာနမူနာတွင် ပါဝင်သော ရေပမာဏကို မြေဆီလွှာ၏ အစိုဓာတ်ဟုခေါ်သည်။အစိုဓာတ်သည် အလွန်အရေးကြီးပြီး သက်ရှိများ ရှင်သန်ကြီးထွားနိုင်ရန်အတွက် အစိုဓာတ်ပမာဏသည် ခြောက်သွေ့လွန်း၊ စိုစွတ်လွန်းခြင်း မရှိစေရန် ဂရုပြုထားသင့်သည်။အထူးသဖြင့် မြေဆီလွှာတွင် အစိုဓာတ်ပါဝင်မှုသည် အပင်များ၊ တိရိစ္ဆာန်များနှင့် ကျက်စားရာနေရာ၌ နေထိုင်သော အခြားသက်ရှိများ၏ လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီရန် လိုအပ်သည်။ အချို့သောသက်ရှိများသည် ငှက်မွှေးများ နှင့် ရေပုသင်များ ကဲ့သို့ အစိုဓာတ်များစွာ လိုအပ်သည်။ အခြားအရာများမှာ ရှားစောင်းလက်ပတ် နှင့် မြွေကဲ့သို့ သဲကန္တာရဒေသများ နှင့် အဆင်ပြေပြီး ရေအနည်းငယ်သာ လိုအပ်သည်။ အများအားဖြင့် အညီအမျှ စိုထိုင်းသောမြေသည် အပင်များနှင့် သေးငယ်သော(မြေဆီလွှာနေထိုင်သော တိရိစ္ဆာန်များ)

Sience S
Technology T
Engineering E
Mathematics M

ဆက်စပ်

စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရည်မှန်းချက်များ

မိတ်ဆက်

မြေဆီလွှာနမူနာတွင် ပါဝင်သော ရေပမာဏကို မြေဆီလွှာ၏ အစိုဓာတ်ဟုခေါ်သည်။အစိုဓာတ်သည် အလွန်အရေးကြီးပြီး သက်ရှိများ ရှင်သန်ကြီးထွားနိုင်ရန်အတွက် အစိုဓာတ်ပမာဏသည် ခြောက်သွေ့လွန်း၊ စိုစွတ်လွန်းခြင်း မရှိစေရန် ဂရုပြုထားသင့်သည်။အထူးသဖြင့် မြေဆီလွှာတွင် အစိုဓာတ်ပါဝင်မှုသည် အပင်များ၊ တိရိစ္ဆာန်များနှင့် ကျက်စားရာနေရာ၌ နေထိုင်သော အခြားသက်ရှိများ၏ လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီရန် လိုအပ်သည်။ အချို့သောသက်ရှိများသည် ငှက်မွှေးများ နှင့် ရေပုသင်များ ကဲ့သို့ အစိုဓာတ်များစွာ လိုအပ်သည်။ အခြားအရာများမှာ ရှားစောင်းလက်ပတ် နှင့် မြွေကဲ့သို့ သဲကန္တာရဒေသများ နှင့် အဆင်ပြေပြီး ရေအနည်းငယ်သာ လိုအပ်သည်။ အများအားဖြင့် အညီအမျှ စိုထိုင်းသောမြေသည် အပင်များနှင့် သေးငယ်သော(မြေဆီလွှာနေထိုင်သော တိရိစ္ဆာန်များ)

အစိုဓာတ်အခြေအနေများသည် နည်းလမ်းများစွာဖြင့် မြေဆီလွှာတည်ဆောက်ပုံကို ထိခိုက်စေသည်။ စိုစွတ်လွန်းသော သို့မဟုတ် စနစတကျမမြဲသော မြေဆီလွှာသည် တိုက်စားမှုကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။အလွန်ခြောက်သွေ့သော မြေဆီလွှာသည် မာကျောပြီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းနိုင်သည်။ထို့အပြင် မြေဆီလွှာအမျိုးအစားများသည် အစိုဓာတ်ကို ကွဲပြားစွာ တုံ့ပြန်ကြသည်။သဲမြေသည် ရေကို အမြန်စီးဆင်းစေ၊ သို့သော် ရွှံ့စေးမြေသည် ရေကို စုပ်ယူပြီး အရည်ရွှဲရွှဲစိုစေသည်။ မြေဆီလွှာ၏ အစိုဓာတ်ပါဝင်မှုသည် အလွန်အရေးကြီးသောကြောင့် ၎င်းကို မည်သို့တိုင်းတာနိုင် သနည်း။စမ်းသပ်မှုတွင် ကျောင်းသားများသည် သင်၏မြေဆီလွှာ၏ အစိုဓာတ်ကို ဖော်ပြရန် အရောင်အတိုင်းအတာများကို မည်သို့ အသုံးပြုရမည် ကိုလေ့လာရမည်။

အဓိက ရည်ရွယ်ချက်များ
  1. သွေ့ခြောက်သော မြေဆီလွှာနမူနာများနှင့် စိုစွတ်သော မြေဆီလွှာနမူနာများအကြား ခြားနားချက်ရှိကြောင်းနားလည်ပါ။
  2. ရေပို ထည့်လိုက်သည်နှင့် မြေဆီလွှာ၏ အရောင် မည်သို့ဖြစ်သွားသည်ကို နားလည်ရန်။
  3. အခြားမြေဆီလွှာနမူနာများ၏ အစိုဓာတ်အဆင့်ကို ဆုံးဖြတ်ရန် ရလဒ်များကို မည်သို့ အသုံးပြုရမည်ကို နားလည်ရန်။
လမ်းညွှန်မှုမေးခွန်းများ
  1. အစိုဓာတ် (သို့) ခြောက်သွေ့ သွားသောအခါ မြေဆီလွှာ၏ အရောင်သည် မည်သို့ပြောင်းလဲသွားသနည်း။
  2. ဘယ်လို အရောင်အတိုင်းအတာ တီထွင်သလဲ။
  3. မတူညီသော မြေဆီလွှာအမျိုးအစားများသည် စိုစွတ်သောအခါ သို့မဟုတ် ခြောက်သွေ့သောအခါ ကွဲပြားခြားနားသော အရောင်များရှိသည်။

စာရေးသူများ

Brynie, F.H., 2005. Parent's Crash Course: Elementary School Science Fair Projects, Hoboken, NJ: Wiley Publishing Inc. pp 162-164. Sara Agee, Ph.D., Science Buddies, Teisha Rowland, Ph.D., Science Buddies, "Soil Color and Moisture." Science Buddies, 12 Jan. 2020, https://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/project-ideas/Geo_p011/geology/soil-color-and-moisture