ข่าวและกิจกรรม

สถาบันเกอเธ่และศูนย์การศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์แห่งภูมิภาค ร่วมลงนาม MoU ในโครงการ SEADSTEM

MoU STEM-ED Goethe-Institut Thailand Back up

มกราคม 31, 2020

สถาบันเกอเธ่และศูนย์การศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์แห่งภูมิภาค (SEAMEO STEM-ED) ของ SEAMEO ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วม (MOU) โดยสรุปกรอบความร่วมมือสำหรับแพลตฟอร์ม STEM ระบบดิจิทัลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEADSTEM) บันทึกความเข้าใจเป็นขั้นตอนสำคัญในการเสนอพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสองสถาบัน ในการอำนวยความสะดวกให้โครงการ STEM ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต

SEAMEO STEM-ED เป็นหนึ่งในศูนย์ SEAMEO ระดับภูมิภาค ที่รัฐบาลไทยเป็นผู้จัดตั้ง บทบาทของศูนย์ SEAMEO STEM-ED คือการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของโครงการ STEM ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่นี่เป็นศูนย์พัฒนาและเผยแพร่ความรู้ระดับภูมิภาค พร้อมการวิจัยด้านการศึกษาที่มีคุณภาพในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพื่อประเทศไทยและประเทศสมาชิก ภารกิจของ SEAMEO STEM-ED นั้น
มีความสอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศและระดับภูมิภาคในการส่งเสริมการศึกษาของ STEM และเพื่อพัฒนาทรัพยากรที่ม ีคุณภาพ ซึ่งจะไม่เพียงแต่กำหนดนโยบายเพื่อปรับปรุงการศึกษาของ STEM แต่ยังจะเป็นศูนย์สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ระหว่างประเทศสมาชิกและผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ทั้งสองฝ่ายจะเจรจาอย่างใกล้ชิดและร่วมมือกันในหลายมาตรการ ที่เชื่อมโยงกับ SEADSTEM ในช่วงหลายเดือนที่กำลังจะมาถึง

ข่าวเพิ่มเติม