ข่าวและกิจกรรม

งานเปิดตัวโครงการ SEADSTEM แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านสะเต็มศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Launch SEADSTEM Workshop

กันยายน 11, 2019

SEADSTEM เป็นโครงการของสถาบันเกอเธ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้ความร่วมมือกับองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) เปิดโอกาสให้ครูได้ร่วมกันพัฒนาและแลกเปลี่ยนสื่อคุณภาพสูงที่มีแนวคิดด้านนวัตกรรมการศึกษาแบบบูรณาการของสะเต็มศึกษา SEADSTEM จะคอยสนับสนุนครูผ่านการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมและเป็นแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่สามารถเข้าใช้งานได้ในทุกภาษาของประเทศสมาชิก เพื่อนำแนวทางการสอนสะเต็มศึกษาไปใช้ในห้องเรียน

งานเปิดตัวแพลตฟอร์มดิจิทัลดังกล่าวจะจัดขึ้นสองงานในเดือนตุลาคมนี้ โดยงานแรกจะเป็นส่วนหนึ่งของงาน WordDidac Asia งานแสดงนวัตกรรมด้านการศึกษาที่ยิ่งใหญ่แห่งเอเชีย ซึ่งจะจัดขึ้นในกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคมนี้ และที่งาน GovInsider Live งานประชุมที่รวมเอาตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐระดับสูงกว่าหนึ่งพันคนจากทั่วเอเชียและผู้บริหารจากภาคธุรกิจต่างๆ ซึ่งจะจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติที่กรุงเทพ ในวันที่ 16 ตุลาคมนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนในเรื่องสื่อสาธารณะในศตวรรษที่ 21

ข่าวเพิ่มเติม