แหล่งข้อมูล

ทำเนยใน 7 ขั้นตอน

ระดับกลาง
GUB Explorer Channel - Make Your Own Butter Photo: © Gesellschaft für Umweltbildung Baden-Württemberg e.V.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 )
Loading...
Resource Type
การทดลอง
Subjects
ชีววิทยา
Topics
สุขภาพ
Time for activity
1 วัน

คุณสามารถใช้นมมาทำเป็นเนยด้วยตัวเองง่ายๆ ใน 7 ขั้นตอน!

Sience S
Technology T
Engineering E
Mathematics M
บทนำ

ในสมัยอดีต เนยนั้นถูกผลิตโดยใช้เครื่องปั่นเนย แต่ปัจจุบันโรงรีดนมได้เข้าควบคุมการผลิตไปแล้ว เนยไม่เพียงสามารถผลิตจากนมวัวเท่านั้น แต่ยังสามารถผลิตจากนมแกะหรือนมแพะด้วยเช่นกัน เนยไม่สามารถผลิตจากนมที่ผ่านการฮอโมจีไนซ์แล้วได้ เพราะการฮอโมจีไนซ์ทำให้ก้อนไขมันที่มีอยู่ในนมแตกออกโดยใช้แรงดันสูงและนมก็ถูกฉีดผ่านหัวฉีดที่ละเอียด วิธีนี้ช่วยป้องกันไม่ให้ครีมแยกตัวและเกาะตัวลอยอยู่ด้านบนของนม และไขมันจะยังคงกระจายอยู่ในนมอย่างสม่ำเสมอ

Authors

Gesellschaft für Umweltbildung Baden-Württemberg e.V.