Tin tức và sự kiện

SEADSTEM Workshop 2021 – Kêu gọi ứng dụng

Asian business woman talking to her colleagues

November 3, 2020

Viện Goethe, Đại sứ quán Úc tại Thái Lan và SEAMEO (Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các Quốc gia Đông Nam Á) đã cùng nhau hợp tác để tạo điều kiện phát triển nền tảng giáo dục kỹ thuật số tại khu vực cho STEM ở Đông Nam Á. SEADSTEM – Nền tảng STEM kỹ thuật số Đông Nam Á (www.seadstem.org) dự định trình bày các tài liệu về biện pháp tốt nhất dành cho các hoạt động giảng dạy STEM liên ngành gắn với các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG). Nền tảng này nhắm đến các giáo viên trung học quan tâm đến việc kết hợp các phương pháp giảng dạy STEM trong lớp học của họ.

Dù ở cấp độ kinh nghiệm nào, nền tảng này cũng có thể mang lại lợi ích cho giáo viên nhằm luôn trau dồi và phát triển kiến thức của họ về STEM, để có thể áp dụng vào biện pháp giảng dạy một cách hiệu quả. Khi được áp dụng đúng cách, quá trình kết hợp chương trình giảng dạy bằng phương pháp STEM này có thể tạo ra sự khác biệt lớn về cách học sinh nhìn nhận thế giới – cũng như giải quyết các vấn đề. Mục tiêu của SEADSTEM là quảng bá một cách hiệu quả phương pháp này ở khu vực Đông Nam Á.

>> Thêm thông tin
>> Đi tới Đơn đăng ký

Hạn nộp hồ sơ: 11.12.2020

Xem thêm…