ข่าวและกิจกรรม

รับสมัครเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ SEADSTEM 2564

Asian business woman talking to her colleagues

พฤศจิกายน 3, 2020

สถาบันเกอเธ่ สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยและ SEAMEO (องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ได้ร่วมมือกันเพื่ออำนวยความสะดวกในการพัฒนาแพลตฟอร์มการศึกษาดิจิทัลระดับภูมิภาคสำหรับ STEM ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ SEADSTEM – แพลตฟอร์ม STEM ดิจิทัลแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (www.seadstem.org) ตั้งใจที่จะนำเสนอแหล่งข้อมูลแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับกิจกรรมการเรียนการสอน STEM แบบสหวิทยาการที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) แพลตฟอร์มนี้กำหนดเป้าหมายไปที่ครูระดับมัธยมศึกษาที่สนใจจะบูรณาการแนวทางการสอนแบบ STEM ในชั้นเรียน

ไม่ว่าจะมีประสบการณ์ในระดับใด ก็จะเป็นประโยชน์ต่อครูเท่านั้นที่จะพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับ STEM ให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อใช้อย่างถูกต้องหลักสูตรการบูรณาการกระบวนการของวิธี STEM สามารถสร้างความแตกต่างใหญ่ในวิธีที่นักเรียนเห็นโลกและแก้ปัญหา เป้าหมายของ SEADSTEM คือการส่งเสริมแนวทางนี้อย่างมีประสิทธิภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

>> ข้อมูลเพิ่มเติม
>> ไปที่แบบฟอร์มสมัคร

ปิดรับสมัคร: 11.12.2020

ข่าวเพิ่มเติม