Diễn đàn kỹ thuật số Đông Nam Á STEM

SEADSTEM cho phép đối thoại giữa các giáo viên STEM ở các nước Đông Nam Á, những người có cơ hội trao đổi ý tưởng và phát triển các ví dụ thực tiễn tốt nhất.

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

Mục tiêu phát triển bền vững là kế hoạch nhằm đạt được một tương lai tốt hơn và bền vững hơn cho tất cả mọi người.

ดูเพิ่มเติม

แหล่งข้อมูลล่าสุด

Cách sử dụng Nền tảng này

Chúng tôi giúp bạn tận dụng tối đa nền tảng của chúng tôi.

เริ่มต้นตอนนี้