How to use the website-Header graphic

SEADSTEM ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับนักการศึกษาที่กำลังมองหาไอเดียในการนำวิธีสอนแบบ STEM มาใช้หรือปรับปรุงวิธีสอนแบบ STEM ในห้องเรียนของพวกเขา

ด้วยตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดมากมายในกิจกรรม STEM แบบสหวิทยาการ จึงทำให้ SEADSTEM มีเนื้อหาในห้าภาษาซึ่งครอบคลุมหัวข้อและวิชาที่หลากหลาย แพลตฟอร์มแหล่งข้อมูลออนไลน์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้สอนประดิษฐ์รูปแบบการสอนที่มีนวัตกรรมใหม่ ๆ

เนื้อหา ที่สนับสนุนโดยนักการศึกษาจากภูมิภาคนี้เป็นประจำ ได้รับการประเมินโดยคณะผู้เชี่ยวชาญ STEM ระดับนานาชาติ กระบวนการนี้ช่วยให้มั่นใจว่าสื่อการสอนเป็นไปตามมาตรฐานที่มีคุณภาพสูง และใช้ได้โดยตรงกับผู้สอนในอินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม ซึ่งจะช่วยเสริมจำนวนชุดเครื่องมือการสอนและช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนทั่วทั้งภูมิภาค

How-to-Use-the-Website-Graphic_Thai