แหล่งข้อมูล

ดาวและกลุ่มดาวต่างๆ

ระดับเริ่มต้น
Stars and Constellations Photo: © GUB e.V.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 )
Loading...
ทรัพยากร
โครงการ
วิชา
วิทยาศาสตร์โลก
หัวข้อ
สอบถามทางวิทยาศาสตร์ จักรวาล
เวลาสำหรับกิจกรรม
20:00

เราสามารถมองเห็นดวงดาวมากมายนับไม่ถ้วนบนท้องฟ้ายามค่ำคืนเมื่อมองขึ้นไปจากโลกด้วยตาเปล่า
แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรอยู่ทางไหน? ดวงดาวอยู่ที่เดิมตลอดหรือเปล่า?
มาสร้างเครื่องมือช่วยดูกลุ่มดาวและเรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่มดาวไปด้วยกัน
เราจะแสดงให้คุณเห็นว่าทำไมคุณจึงมองไม่เห็นดวงดาวในตอนกลางวัน

Sience S
Technology T
Engineering E
Mathematics M
บทนำ

เราสามารถมองเห็นดวงดาวมากมายนับไม่ถ้วนบนท้องฟ้ายามค่ำคืนเมื่อมองขึ้นไปจากโลกด้วยตาเปล่า แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรอยู่ทางไหน? ดวงดาวอยู่ที่เดิมตลอดหรือเปล่า? มาสร้างเครื่องมือช่วยดูกลุ่มดาวและเรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่มดาวไปด้วยกัน เราจะแสดงให้คุณเห็นว่าทำไมคุณจึงมองไม่เห็นดวงดาวในตอนกลางวัน

ผู้เขียน

Gesellschaft für Umweltbildung Baden-Württemberg e.V.