แหล่งข้อมูล

นักดำน้ำแห่งคาร์ทีเซียน

ระดับเริ่มต้น
Cartesian Diver Photo: GUB e.V.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
ทรัพยากร
โครงการ
วิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ฟิสิกส์
หัวข้อ
สอบถามทางวิทยาศาสตร์
เวลาสำหรับกิจกรรม
30 นาที

หากคุณใช้มือกดที่ขวด น้ำก็จะถูกกดไปที่นักดำน้ำอีกที การลอยตัวของมันก็จะลดลง และนักดำน้ำก็จะจมลงด้านล่าง ซึ่งเมื่อปล่อยขวดก็จะให้ผลตรงกันข้าม

Sience S
Technology T
Engineering E
Mathematics M
บทนำ

“นักดำน้ำคาร์ทีเซียน” นั้นได้รับการตั้งชื่อตามนักปรัชญา นักคณิตศาสตร์ และนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสที่ชื่อ เรอเน เดการ์ต (Rene Descartes) ภาพในตัวนักดำน้ำหรือขวดพลาสติกเล็กนั้น นอกจากมีน้ำแล้วก็ยังมีอากาศอยู่บ้าง การกดขวดจะทำให้แรงดันภายในขวดเพิ่มขึ้น และเนื่องจากน้ำไม่สามารถบีบอัดได้ ความดันนี้จึงถูกส่งผ่านน้ำไปยังนักดำน้ำ และอากาศที่อยู่ภายในนั้นจึงถูกบีบอัด ทำให้ปริมาณของมันลดลงและน้ำก็สามารถซึมผ่านเข้าไปได้ ผลก็คือน้ำหนักของนักดำน้ำจะเพิ่มขึ้นและเริ่มจมลง

เมื่อแรงดันบนขวดน้ำลดลง แรงดันน้ำก็ลดลงด้วย อากาศในตัวนักดำน้ำก็จะขยายตัวอีกครั้ง และไปแทนที่น้ำที่ไหลเข้ามา นักดำน้ำซึ่งตอนนี้มีน้ำหนักเบาลงแล้วก็จะสามารถลอยตัวขึ้นสู่ผิวน้ำได้ หากฝึกฝนเพียงเล็กน้อย เราก็จะสามารถบังคับให้นักดำน้ำคาร์ทีเซียนลอยค้างอยู่ได้ เราใช้หลักการเดียวกันนี้กับทุ่นลอยน้ำในการวิจัยทางทะเลหรือเรือดำน้ำวิทยาศาสตร์ขนาดเล็กด้วยเช่นกัน

ผู้เขียน

Gesellschaft für Umweltbildung Baden-Württemberg e.V.