Tin tức và sự kiện

Hội nghị trực tiếp GovInsider

GovInsider Live

Tháng Mười 16-17, 2019

Trung tâm hội nghị liên hiệp quốc, Bangkok

GovInsider Live giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ mới tới khán giả là các vị công chức chính phủ từ các quốc gia Châu Á. Đây sẽ là cơ hội để thảo luận về phạm vi áp dụng rộng rãi của SEADSTEM và giải thích phương pháp ứng dụng nó tới giáo dục nhà nước trong khu vực STEM và phương pháp Kỹ năng thế kỷ 21. Các nhóm chuyên đề tại hội nghị sẽ tham gia các cuộc thảo luận tập trung kéo dài trong 90 phút xung quanh một chủ đề cụ thể. Nhóm chuyên đề số 3 ‘Giáo dục & Kỹ năng’ sẽ là phiên họp dành riêng cho SEADSTEM, nhằm xác định và kết nối với các đối tác mạng lưới quốc gia và các đối tác khu vực khác.

Các sự kiện khác