Tin tức và sự kiện

Liên hoan phim khoa học ở Đông Nam Á

Science Film Festival in Southeast Asia

Tháng 10 đến tháng 12 năm 2019

Liên hoan phim Khoa học diễn ra tại Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan và Việt Nam từ tháng 10 đến tháng 12. Vui lòng kiểm tra trang web tại để biết thêm thông tin và ngày chính xác.

Liên hoan là một lễ kỷ niệm truyền thông khoa học ở Đông Nam Á, Nam Á, Châu Phi, Trung Đông và Mỹ Latinh: Hợp tác với các đối tác địa phương, nó thúc đẩy kiến ​​thức khoa học và tạo điều kiện nhận thức về các vấn đề khoa học, công nghệ và môi trường đương đại thông qua các bộ phim quốc tế đi kèm giáo dục Hoạt động. Liên hoan phim Khoa học trình bày các vấn đề khoa học dễ tiếp cận và giải trí cho nhiều đối tượng và chứng minh rằng khoa học có thể thú vị. Sự kiện này đã phát triển đáng kể kể từ phiên bản đầu tiên vào năm 2005, trở thành sự kiện lớn nhất của loại hình này trên toàn thế giới.

Các sự kiện khác