Tài nguyên

GUB Explorer Channel – Giới thiệu về kênh của chúng tôi

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 )
Loading...
Tài nguyên
Băng Hình

Kênh Youtube của Hội Giáo dục Môi trường Baden-Württemberg giới thiệu các video về chủ đề STEM và môi trường cho các nhóm đối tượng phụ huynh, các nhà giáo dục, giáo viên, thiếu niên và trẻ em. Dự án được hậu thuẫn bởi Quỹ Tình nguyện và Can dự xã hội Đức trực thuộc Văn phòng Thủ tướng. Các video hướng đến hỗ trợ phụ huynh và các thầy cô tiến hành các hoạt động thực nghiệm trực quan cùng các bạn nhỏ, bao quát nhiều chủ đề đa dạng. Các video này đang được chuyển ngữ sang tiếng Anh và các thứ tiếng khác với sự cộng tác của viện Goethe.