แหล่งข้อมูล

GUB Explorer Channel – แนะนำช่อง

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 )
Loading...
ทรัพยากร
วีดีโอ

ช่องยูทูปของสมาคมสิ่งแวดล้อมศึกษาแห่งรัฐบาเดน-เวือร์ทเทมแบร์กนั้นนำเสนอวิดีโอเกี่ยวกับหัวข้อ STEM และสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ปกครอง นักการศึกษา ครู เยาวชน และเด็ก โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเยอรมันเพื่อความรับผิดชอบและอาสาสมัครเพื่อสังคมในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี วิดีโอนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนให้ผู้ปกครองและนักการศึกษาทำกิจกรรมร่วมกับเด็กในหัวข้อที่หลากหลาย ด้วยความร่วมมือกับสถาบันเกอเธ่ วิดีโอเหล่านี้จึงเผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ