แหล่งข้อมูล

อากาศร้อนลอยตัว

ระดับเริ่มต้น
GUB Explorer Channel - Warm Air Rises Photo: © GUB e.V.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 )
Loading...
ทรัพยากร
โครงการ
วิชา
ฟิสิกส์
หัวข้อ
พลังงาน สอบถามทางวิทยาศาสตร์
เวลาสำหรับกิจกรรม
20:00

อากาศร้อนสามารถยกสิ่งของได้ มาเรียนรู้หลักการลอยตัวกันเลย มาลองทำเกลียวกระดาษให้หมุนได้เองและทำถุงขยะให้ลอยได้ ในวิดีโอนี้ เด็กชั้นประถมและอนุบาลจะได้เรียนรู้ว่าอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้น เด็ก ๆ สามารถทำการทดลองเช่นเดียวกันนี้ได้ที่โรงเรียนภายใต้คำแนะนำและการดูแลของผู้ใหญ่ เพราะการทดลองเรื่องอากาศนั้นเป็นเรื่องสนุกจริงๆ อากาศร้อนลอยตัวขึ้นเพราะมีความหนาแน่นต่ำกว่าอากาศเย็น มันจึงเบากว่าอากาศเย็น นี่คือจุดที่เด็กๆ จะได้ค้นพบหลักการลอยตัวของอากาศ

Sience S
Technology T
Engineering E
Mathematics M
บทนำ

อากาศร้อนสามารถยกสิ่งของได้ มาเรียนรู้หลักการลอยตัวกันเลย มาลองทำเกลียวกระดาษให้หมุนได้เองและทำถุงขยะให้ลอยได้ ในวิดีโอนี้ เด็กชั้นประถมและอนุบาลจะได้เรียนรู้ว่าอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้น เด็ก ๆ สามารถทำการทดลองเช่นเดียวกันนี้ได้ที่โรงเรียนภายใต้คำแนะนำและการดูแลของผู้ใหญ่ เพราะการทดลองเรื่องอากาศนั้นเป็นเรื่องสนุกจริงๆ อากาศร้อนลอยตัวขึ้นเพราะมีความหนาแน่นต่ำกว่าอากาศเย็น มันจึงเบากว่าอากาศเย็น นี่คือจุดที่เด็กๆ จะได้ค้นพบหลักการลอยตัวของอากาศ

ผู้เขียน

Gesellschaft für Umweltbildung Baden-Württemberg e.V