ข่าวและกิจกรรม

เปิดตัวช่องการศึกษาในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

มิถุนายน 2, 2020

สถาบันเกอเธ่และ GIZ ได้ช่วยอำนวยความสะดวกในการพัฒนาช่องการศึกษาในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาโดยความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ ช่องการศึกษาที่เพิ่งจัดตั้งใหม่นี้จะเริ่มออกอากาศในวันที่ 30 เมษายน 2563

โปรแกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก Deutsche Welle ประมาณ 50 ชั่วโมงได้รับใบอนุญาตและแปลเป็นภาษาพม่าสำหรับช่องการศึกษานี้ พนักงานของช่องการศึกษานี้ยังได้รับการฝึกอบรมในทุกด้านของการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการต่าง ๆ

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาทรัพยากรการสอนระบบ STEM มากกว่า 100 รายการซึ่งกำลังพัฒนาให้สอดคล้องกับภาพยนตร์เพื่อการศึกษาและแพลตฟอร์มการศึกษาระบบดิจิทัล (ทรัพยากรสื่อช่องอิเล็กทรอนิกส์ของเมียนมา มีเฉพาะภาษาพม่าเท่านั้น) โดยที่สามารถเข้าถึงเนื้อหาทั้งหมดทางออนไลน์ได้โดยอิสระ

ข่าวเพิ่มเติม