ធនធាន

ប្រណាំងRover

Intermediate
Rover-Race Photo: © iStock freestylephoto
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Resource Type
Project
Subjects
Earth Science Engineering Mathematics Physics
Topics
Engineering Process Space
Time for activity
2 ម៉ោង

សកម្មភាពនេះមានគោលបំណងភ្ជាប់គំនិតទាក់ទងនឹងអវកាសក្នុងការរចនាយានដែលនឹងដំណើរការដោយខ្លួនឯងដោយប្រើសម្ភារៈដែលបានផ្តល់ឱ្យ។

Sience S
Technology T
Engineering E
Mathematics M
Introduction

ការអប់រំអវកាសមាននិន្នាការនាពេលបច្ចុប្បន្ន ជាពិសេសវាផ្តល់ឱ្យការអភិវឌ្ឍនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងវិស័យរុករកអវកាស។ វាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលសិស្សត្រូវដឹងអំពីរបកគំហើញផ្សេងៗ នៃការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនិងបច្ចេកវិទ្យាទាក់ទងនឹងវិទ្យាសាស្ត្រអវកាស។ វិធីល្អបំផុតដើម្បីរក្សាពួកគេឱ្យនៅលើផ្លូវ គឺត្រូវនាំសកម្មភាពដែលទាក់ទងទៅនឹងទីអវកាសនៅមកបង្ហាញក្នុងថ្នាក់រៀន។

សកម្មភាពនេះមានគោលបំណងភ្ជាប់គំនិតទាក់ទងនឹងអវកាសក្នុងការរចនាយានដែលនឹងដំណើរការដោយខ្លួនឯងដោយប្រើសំភារៈដែលបានផ្តល់ឱ្យ។ វាបង្ហាញពីភាពច្នៃប្រឌិតការស្រមើស្រមៃ និងការគិតត្រិះរិះរបស់សិស្សក្នុងការអនុវត្តចំណេះដឹងលើរូបវិទ្យា គីមីវិទ្យា គណិតវិទ្យា និងវិទ្យាសាស្ត្រអវកាស ខណៈពេលកំពុងអភិវឌ្ឍជំនាញវិស្វកម្មភាព ការជឿជាក់លើខ្លួនឯង និងស្វ័យភាព។ សកម្មភាពនេះត្រូវបានរចនាឡើងជាការប្រណាំងដែលចូលរួមជាមួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវ័យក្មេង។ វាជួយសិស្សឱ្យអភិវឌ្ឍស្មារតីក្រុម និងជំនាញសហប្រតិបត្តិការ និងផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវការទទួលខុសត្រូវ និងសមិទ្ធិផលបន្ទាប់ពីការប្រកួត។

ការលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងយានយន្ត ចលនានិងការប្រណាំង ក៏អាចត្រូវបានប្រើជាមួយគំនិតផ្សេងគ្នាក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រផ្សេងទៀតដូចជាជីវវិទ្យាក្នុងការពិសោធន៍ដើម្បីយល់ពីការប្រណាំងរបស់កោសិការមេជីវិតឈ្មោលដើម្បីបង្កកំណើតដល់កោសិកាស៊ុត ការដឹកជញ្ជូនវត្ថុធាតុដើមនៅក្នុងរុក្ខជាតិ ឬការចរាចរ វត្ថុធាតុនៅក្នុងរាងកាយរបស់មនុស្ស។ នៅក្នុងគីមីវិទ្យាចលនានៃភាគល្អិតឧស្ម័នអាចត្រូវបានរុករកឃើញ។ នៅក្នុងរូបវិទ្យា ល្បឿន ការបង្កើនល្បឿន ការផ្លាស់ទី ច្បាប់នៃចលនា សន្ទុះជាដើម ក៏មានទំនាក់ទំនងផងដែរ។

Key Objectives
  1. រចនាយានយន្តអវកាសល្អមួយ
  2. បង្កើត កង់យានដែលមានស្ថេរភាពបំផុតហើយផ្លាស់ទីដោយខ្លួនឯងដោយប្រើតែវត្ថុធាតុដើមដែលបានផ្តល់ឱ្យ។
  3. ចូលរួមក្នុងការប្រណាំង។
Guiding Questions
  1. តើអ្នកបង្កើតកង់ចេញពីវត្ថុធាតុដើមដែលបានផ្តល់ឱ្យបានទេ?
  2. តើអ្នកនឹងសាងសង់និងរចនារូបរាងដែលមានស្ថេរភាពបំផុតនៃយានអវកាសរបស់អ្នកយ៉ាងដូចម្តេច?
  3. 3តើសមា្ភរៈណាមួយដែលបានចុះបញ្ជីអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីធ្វើឱ្យយានយន្តផ្លាស់ទីដោយខ្លួនឯង?
  4. តើកត្តាអ្វីខ្លះដែលអាចជះឥទ្ធិពលដល់ចលនាយានយន្តរបស់អ្នក?
  5. តើអាចប្រើយានយន្តរបស់អ្នកក្នុងលំហបានទេ? ពន្យល់។

Authors

Rhoda Lyn