SEADSTEM

SEADSTEM - Nền tảng kỹ thuật số Đông Nam Á STEM dựa trên cơ sở triết lý chủ đạo đó là giải pháp cho các vấn đề về cách tiếp cận đa diện và liên ngành giúp trang bị cho giới trẻ trước những thách thức của thế kỷ 21.

Các kỹ năng thế kỷ 21

Các kỹ năng thế kỷ 21 là một thuật ngữ quốc tế bao gồm các kỹ năng và phương thức học tập được các nhà giáo dục, nhà lãnh đạo doanh nghiệp, các viện nghiên cứu và các cơ quan chính phủ cho là cần thiết để thành công trong giai đoạn kỹ thuật số thay đổi nhanh chóng. Nhiều kỹ năng trong số này có liên hệ với tư duy phân tích, giải quyết vấn đề phức tạp và làm việc nhóm. Những kỹ năng này khác với kỹ năng học thuật truyền thống ở chỗ chúng không tập trung chủ yếu về việc thu nhận tri thức, mà còn bao gồm việc làm việc với người khác, phân tích, trình bày và chia sẻ kiến thức đã học.

Học sinh theo học chương trình STEM có khả năng xác định, áp dụng và tích hợp các khái niệm khác nhau, hiểu các vấn đề phức tạp và phát triển các giải pháp sáng tạo để giải quyết các vấn đề này

Một phần không thể thiếu của khái niệm Kỹ năng Thế kỷ 21 là khái niệm STEM như một phương thức giáo dục tích hợp theo cách tiếp cận liên ngành.Giáo dục STEM không chỉ chú trọng vào môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật hay toán học trong việc giảng dạy. Mà còn kết hợp các môn học thành mô hình học tập tổng hợp để có thể vận dụng vào việc giải quyết các vấn đề như môi trường, xã hội, triết học, chính trị và kinh tế. Học sinh theo học chương trình STEM có khả năng xác định, áp dụng và tích hợp các khái niệm khác nhau, hiểu các vấn đề phức tạp và phát triển các giải pháp sáng tạo để giải quyết các vấn đề này.

ASEAN

ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á) tập trung đặc biệt vào việc phát triển Kỹ năng thế kỷ 21 trong khu vực, điều này được nhiều cơ quan giáo dục địa phương nhắc đến như một mục tiêu chiến lược trong kế hoạch chính sách giáo dục quốc gia. Mặc dù các chương trình giáo dục được triển khai khác nhau, nhưng các quốc gia thành viên có chung một tầm nhìn: tăng cường khả năng cạnh tranh của các quốc gia trong khối ASEAN thông qua giáo dục. Phương pháp giáo dục tích hợp STEM đóng một vai trò quan trọng trong việc này, bởi vì nó dạy chính xác những kỹ năng quan trọng cho Kỹ năng Thế kỷ 21 : tư duy phản biện, giao tiếp, làm việc nhóm và sáng tạo.

Goethe-Institut Logo

Viện Goethe là tổ chức văn hóa của Cộng hòa Liên bang Đức với 157 phân viện tại 98 quốc gia trên toàn thế giới.

Viện Goethe hỗ trợ phổ cập tiếng Đức ở nước ngoài và thúc đẩy sự hợp tác về giao lưu văn hóa quốc tế. Thông qua việc cung cấp thông tin về đời sống văn hóa, xã hội và chính trị, tổ chức giúp giới thiệu bức tranh toàn cảnh về nước Đức. Các chương trình văn hóa và giáo dục khuyến khích sự trao đổi và giao lưu văn hóa. Viện tăng cường hỗ trợ phát triển cấu trúc xã hội dân sự và thúc đẩy sự dịch chuyển toàn cầu. Thông qua mạng lưới các viện, Trung tâm Goethe, các tổ chức văn hóa cũng như các trung tâm ngôn ngữ, Viện Goethe là điểm liên lạc đầu tiên của nhiều người với nước Đức trong hơn sáu mươi năm qua. Quan hệ đối tác lâu dài với các tổ chức và cá nhân hàng đầu tại hơn 90 quốc gia tạo niềm tin bền vững lâu dài với nước Đức. Viện Goethe là một đối tác cho tất cả những người thường xuyên giao hữu với nước Đức và giao lưu văn hóa Đức, những người làm việc độc lập và không liên quan đến chính trị.

www.goethe.de
SEAMEO STEM-ED Logo

Trung tâm Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Giáo dục Toán học khu vực SEAMEO (SEAMEO STEM-ED) là một trong những trung tâm SEAMEO tại khu vực do Chính phủ Thái Lan tổ chức.

Vai trò của trung tâm SEAMEO STEM-ED là phát triển và củng cố tiềm năng của giáo dục STEM ở Đông Nam Á. Đây là một trung tâm phát triển và phổ biến kiến thức trong khu vực với nghiên cứu liên quan đến chất lượng giáo dục về các lĩnh vực như khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học cho Thái Lan và các nước thành viên. Nhiệm vụ của SEAMEO STEM-ED phù hợp với chính sách quốc gia và khu vực nhằm thúc đẩy giáo dục STEM và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Nó không chỉ thiết lập các chính sách để cải thiện giáo dục STEM, mà còn là trung tâm chia sẻ thông tin và kinh nghiệm giữa các quốc gia thành viên và các chuyên gia giáo dục.

www.seameo.org
Australian-Embassy-Thailand-logo_AI-768x596

Chương trình giáo dục Úc sẽ cung cấp cho bạn kỹ năng, kiến thức và mạng lưới trọn đời. Úc là điểm đến phổ biến thứ ba trên toàn cầu của sinh viên quốc tế, nhờ chất lượng và khả năng tiếp cận nền giáo dục Úc.

Với hơn 1.100 học viện và hơn 22.000 khóa học, Úc cung cấp nhiều lựa chọn học tập đa dạng cho học sinh quốc tế. Đại sứ quán Úc tại Thái Lan tự hào hỗ trợ chương trình giáo dục STEM chất lượng cao và Nền tảng STEM kỹ thuật số Đông Nam Á, nhằm giúp thế hệ học sinh STEM tiếp theo phát triển các kỹ năng giải quyết những thách thức chung và phát triển thành những nhà lãnh đạo trong cộng đồng và trên toàn cầu.