ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗ
ត្រលប់ទៅទិដ្ឋភាពទូទៅ

មហោស្រពភាពយន្តវិទ្យាសាស្ត្របំបែកកំណត់ត្រាជាថ្មីម្តងទៀត

ខែ​មករា 31, 2020

មហោស្រពភាពយន្តវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ Goethe-Institut បានកើនចំនួនអ្នកទស្សនារហូតដល់ជាង ១,៣ លាននាក់នៃប្រទេសចំនួន ២២ នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍, អាស៊ីខាងត្បូង, អាហ្វ្រិក, អាមេរិកឡាទីន, និងមជ្ឈិមបូព៌ាក្នុងឆ្នាំ ២០១៩។ លទ្ធផលចុងក្រោយនេះពង្រឹងនូវឋានៈជាមហោស្រពភាពយន្តវិទ្យាសាស្រ្តធំបំផុតរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតនៅទូទាំងពិភពលោក និងរួមចំណែកដល់ការទទួលស្គាល់ជាគំនិតផ្តួចផ្តើមមួយក្នុងចំណោមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមផ្សព្វផ្សាយវិទ្យាសាស្ត្រដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតរបស់ខ្លួននៅតាមបណ្ដាប្រទេសដែលបានដំណើរការវា។

នៅឆ្នាំ ២០១៩ មហោស្រពនេះទទួលបានខ្សែភាពយន្តជាង ២៥០ និងអ្នកជំនាញការបង្រៀនមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្រ្ត និងទំនាក់ទំនងក្នុងបណ្ដាប្រទេសចូលរួមមហោស្រពដែលបានសម្រេចជ្រើសយកខ្សែភាពយន្តចំនួន ៨៣ ពី ២៣ ប្រទេសដែលបានបង្កើតជាជម្រើសជាផ្លូវការរបស់មហោស្រព។ ខ្សែភាពយន្តទាំងអស់ត្រូវបានគេបកប្រែ និងធ្វើសមកាលកម្ម ឬបកបញ្ចូលជាភាសានៃប្រទេសដែលចាំបាច់ត្រូវផ្តល់នូវលទ្ធភាពមើលដោយគ្មានឧបសគ្គភាសា។ ដោយមានកិច្ចសហការជាមួយអង្គការកម្មវិធីការពារបរិស្ថានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ (UNEP) មហោស្រពភាពយន្តវិទ្យាសាស្ត្រឆ្នាំ ២០២០ មានគោលបំណងស្វែងរកគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព (SDGs)។ តាមរយៈការជ្រើសរើសខ្សែភាពយន្តជាអន្តរជាតិស្តីពីវិទ្យាសាស្ត្រ, បច្ចេកវិទ្យា និងបរិស្ថាន មហោស្រពបានពង្រីកការធ្វើឲ្យមានសកម្មភាពឡើងលើការដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលផ្តោតលើ SDGs និងជួយជំរុញសកម្មភាពសម្រាប់ភាពប្រសើរឡើងរបស់មនុស្ស និងភពផែនដី​តាមរយៈការធ្វើឲ្យមានសកម្មភាពឡើងនេះ។

ព័ត៌មានបន្ថែម