ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗ
ត្រលប់ទៅទិដ្ឋភាពទូទៅ

មកដល់ឆាប់ៗនេះ៖ ការអំពាវនាវសុំឲ្យមានគ្រូនាំមុខរបស់ SEADSTEM នៅបណ្តាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍

ខែ​មិថុនា 2, 2020

សិក្ខាសាលាជួបគ្នាដោយផ្ទាល់តាមការគ្រោងទុកនៅទីក្រុងបាងកកដែលមានអ្នកចូលរួមមកពី 10 ប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវបានពន្យារពេលដល់ឆ្នាំ 2021 ដោយសារជំងឺ Covid-19 ។ យ៉ាងណាក៏ដោយ ការរៀបចំនឹងចាប់ផ្តើមរួចទៅហើយនៅឆ្នាំនេះក្នុងទម្រង់ជាសិក្ខាសាលាតាមអនឡាញមួយនៅត្រីមាសទី 4 នៃឆ្នាំ 2020។

ចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី 31 ខែសីហា ការអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់ពាក្យតាមរយៈវិទ្យាស្ថាន Goethe-Institut និង អង្គការក្រសួងអប់រំក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ (SEAMEO) អញ្ជើញអ្នកអប់រំនៅកម្ពុជា ទីម័រឡេស ឥណ្ឌូនេស៊ី ឡាវ ម៉ាឡេស៊ីមីយ៉ាន់ម៉ា ហ្វីលីពីន សឹង្ហបូរី ថៃនិងប្រទេសវៀតណាឲ្យចូលរួមបណ្តាញ SEADSTEM ក្នុងឋានៈជាគ្រូនាំមុខនៅក្នុងប្រទេសរៀងៗខ្លួន។

SEADSTEM កំពុងស្វែងរកគ្រូបង្រៀនដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយបណ្តាញបង្រៀន STEM នៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេ ហើយដែលព្យាយាមផ្លាស់ប្តូរវិធីសាស្រ្តនិងបទពិសោធន៍ជាមួយគ្រូបង្រៀនដូចគ្នានៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។ គោលដៅគឺដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងបង្រួបបង្រួមវិធីសាស្រ្តបង្រៀនស្តីពី “ការអនុវត្តល្អបំផុត” តាមរយៈសិក្ខាសាលាជាបន្តបន្ទាប់ ដែលនឹងបង្កើតជាមូលដ្ឋានសម្រាប់អង្គភាពសិក្សា SEADSTEM ដែលមាននៅលើវេទិកាអនឡាញនេះជាភាសាគ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់ និង ផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈសិក្ខាសាលាក្នុងស្រុកនាពេលអនាគត។ ការហៅទូរស័ព្ទនិងព័ត៌មានបន្ថែមនឹងត្រូវផ្សាយនៅដើមខែកក្កដា ឆ្នាំ2020។

ព័ត៌មានបន្ថែម