ធនធាន

កើនឡើងនិងធ្លាក់ដោយកម្លាំងមើលមិនឃើញ។

កម្រិតមធ្យម។
Photo: © Harishbabu-Kalidasu
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
ប្រភេទធនធាន
ការពិសោធន៍។
ប្រធានបទ
វិស្វកម្ម។ រូបវិទ្យា។
ប្រធាន​បទ
ថាមពល ដំណើរការវិស្វកម្ម។
ពេលវេលាសម្រាប់សកម្មភាព។
01:00

គម្រោងនេះអនុញ្ញាតឱ្យយើងស្វែងរកប្រធានបទគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍មួយចំនួននៅក្នុងរូបវិទ្យា និងវិស្វកម្មតាមរយៈម៉ាស៊ីនសាមញ្ញដូចជាដងថ្លឹង ឬយន្ដហោះដែលមានទិសដៅ។

Sience S
Technology T
Engineering E
Mathematics M

ដែលទាក់ទង

គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាព

សេចក្តីផ្តើម។

តើអ្នកធ្លាប់លេងបាល់ទះជាល្បែងដែលអ្នកព្យាយាមវាយបាល់ម្តងហើយម្តងទៀតលើសំណាញ់ដោយមិនឱ្យវាប៉ះដីទេ? តើអ្នកអាចស្រម៉ៃថាចង់សាងសង់ម៉ាស៊ីន នៅសងខាងនៃសំណាញ់ ដើម្បីជំនួសដៃវិញទេ? នោះគឺជាអ្វីដែលយើងនឹងធ្វើនៅក្នុងគម្រោងរចនាវិស្វកម្មនេះ ប៉ុន្តែយើងនឹងមិនប្រើបាល់ទះដែលមានទំហំពេញទេ។ ផ្ទុយទៅវិញយើងនឹងព្យាយាមប្រើបាល់ប៉េងប៉ុងចុះឡើង ៗ លើ“ សំណាញ់” តូចជាង។

គម្រោងនេះអនុញ្ញាតឱ្យយើងស្វែងយល់ប្រធានបទគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍មួយចំនួននៅក្នុងរូបវិទ្យានិងវិស្វកម្ម។ វាជាឱកាសដ៏ល្អមួយដើម្បីរៀនអំពីម៉ាស៊ីនងាយៗដូចជាដងថ្លឹង ឬជម្រាលទេ។ យើងក៏អាច អង្កេតម៉ាស៊ីនដែលមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញជាងនេះផងដែរដូចជាដងគ្រវែងជាដើម។ គិតអំពីរបៀបដែលអ្នកអាចបញ្ចូលផ្នែកផ្សេងៗនៃម៉ាស៊ីនទាំងនេះទៅក្នុងការរចនារបស់អ្នក។

បាល់ត្រូវការថាមពលខេនិតិក ថាមពលនៃចលនាដើម្បីហោះហើរនៅលើអាកាស។ តើថាមពលនោះមកពីណា? វាអាចមកពីថាមពលយឺតដែលជាថាមពលផ្ទុកនៅក្នុងសម្ភារៈលាតសន្ធឹងដូចជាក្រុមកៅស៊ូ។ វាអាចមកពីថាមពលទំនាញផែនដី។ ថាមពលដែលផ្ទុកនៅក្នុងវត្ថុមួយដែលត្រូវបានលើកចេញពីដីអាចមកពីដៃរបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកប្រើកម្លាំង។

ចុងបញ្ចប់យើងអាចប្រើគម្រោងនេះដើម្បីបង្ហាញពីដំណើរការរចនាវិស្វកម្ម។ វាអាចមិនប្រាកដទេដែលអ្នកនឹងគិតពីគំនិតមួយសម្រាប់ម៉ាស៊ីន រួចអង្គុយចុះហើយសាងសង់វាហើយឱ្យវាដំណើរការបានល្អនៅពេលសាកល្បងដំបូង។ តែលើកទឹកចិត្តសិស្សឱ្យបង្កើតការរចនាផ្ទាល់ខ្លួន សាកល្បងរចនា និងកែលម្អពួកគេ។

គោលបំណងសំខាន់ៗ។
  1. បង្កើតម៉ាស៊ីនដែលអាចដំណើរការបញ្ជូនបាល់ប៉ុងប៉ុងទៅវិញទៅមកលើសំណាញ់។
  2. ស្វែងយល់អំពីទំនាក់ទំនងរវាងកម្លាំង ចលនា និងចលនាគ្រវែង។
  3. យល់ដឹងថាថាមពលខេនិធិកអាស្រ័យលើម៉ាស់វត្ថុ។
សំណួរណែនាំ។
  1. តើអ្នកអាចបង្កើតម៉ាស៊ីនដើម្បីចាប់បាល់ដោយប្រើសំភារៈទាំងនេះយ៉ាងដូចម្តេច?
  2. តើថាមពលក្នុងការបាញ់បាល់មកពីណា?
  3. តើឧបករណ៍មួយណាដែលអ្នកអាចបង្កើតដើម្បីចាប់បាល់ដោយមិនបោះវា?
  4. តើអ្នកអាចយកបាល់ត្រលប់មកវិញដោយរបៀបណា?
  5. តើម៉ាស៊ីនរបស់អ្នកអាចបំលែងថាមពលមួយប្រភេទទៅជាថាមពលមួយផ្សេងទៀតយ៉ាងដូចម្តេច?
  6. គន្លងណា (ផ្លូវដែលបាល់ឆ្លងកាត់លើអាកាស) នឹងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការចាប់បាល់ឬឆ្លងកាត់លើសំណាញ់ ៖គន្លងខ្ពស់ ឬទាប?