ធនធាន

រង្វាស់ភាពថ្លានៃទឹកដោយប្រើស្មាតហ្វូន

កម្រិតខ្ពស់។
SEADSTEM Exploring Water Turbidity Experiment Photo: © iStock iso_petrov
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
ប្រភេទធនធាន
ការពិសោធន៍។
ប្រធានបទ
ជីវវិទ្យា។ គីមីវិទ្យា។ រូបវិទ្យា។
ប្រធាន​បទ
ការស៊ើបអង្កេតវិទ្យាសាស្ត្រ
ពេលវេលាសម្រាប់សកម្មភាព។
3 ម៉ោង

សកម្មភាពនេះនឹងផ្តោតលើវិធីងាយៗដើម្បីវាស់ភាពច្របូកច្របល់នៃទឹក។ ចំណេះដឹងនេះនឹងត្រូវបានប្រើដើម្បីស្វែងយល់ពីភាពច្របូកច្របល់នៃទឹកជុំវិញសាលារៀន ឬផ្ទះរបស់សិស្ស។

Sience S
Technology T
Engineering E
Mathematics M

ដែលទាក់ទង

គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាព

សេចក្តីផ្តើម។

ទឹកគឺជាធនធានធម្មជាតិដែលមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការរស់រានរបស់មនុស្សនិងការបង្កើតភាវៈផ្សេងៗនៅលើផែនដី។ ទឹកត្រូវការជាចាំបាច់សម្រាប់ផឹក បោកគក់ ងូត និងសំខាន់សម្រាប់សត្វ និងរុក្ខជាតិជាច្រើន។ ដូច្នេះទឹកចាំបាច់ត្រូវរក្សាអនាម័យនិងសុវត្ថិភាព។ នៅកន្លែងខ្លះទឹកមិនត្រូវបានថែរក្សាឱ្យបានល្អ វាល្អក់កករ មានក្លិនស្អុយ និងមានជាតិពុល។ ដោយសារតែទឹកត្រូវបានគេមើលរំលងជារឿយៗ

ហើយមនុស្សតែងតែបោះចោលកាកសំណល់នៅក្នុងទឹក។ ទឹកដែលកករខ្លាំងមិនមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ ឬសូម្បីតែបោកគក់។ នៅក្នុងទឹកកករ ជីវិតរស់នៅក្នុងទឹកប្រហែលជាមិនអាចរស់បានទេដោយសារតែខ្វះពន្លឺ។ ភាគល្អិតអណ្តែតក្នុងទឹកអាចពង្រីកខ្លួនរារាំងដំណើរ ពន្លឺកាំរស្មីយូវីហើយវីរុសអាចចៀសវាងកាំរស្មីយូវីដោយលាក់ខ្លួននៅពីក្រោយភាគល្អិតទាំងនោះ។

សកម្មភាពនេះនឹងផ្តោតលើវិធីងាយៗដើម្បីវាស់កម្រិតភាពថ្លានៃទឹក។ ចំណេះដឹងនេះនឹងត្រូវបានប្រើដើម្បីស្វែងយល់ពីកម្រិតភាពថ្លានៃទឹកជុំវិញសាលារៀន ឬផ្ទះរបស់សិស្ស។ ឧបករណ៍វាស់វែងដែលនឹងត្រូវប្រើគឺស្មាតហ្វូន ដែលឧបករណ៍ទំនាក់ទំនងដែលសព្វថ្ងៃអាចប្រើបានសម្រាប់គ្រូនិងសិស្សគ្រប់គ្នា។

គោលបំណងសំខាន់ៗ។
  1. ភាពខុសគ្នានៃភាគល្អិតដែលរលាយ និងមិនរលាយនៅក្នុងទឹក។
  2. យល់ដឹងថាភាគល្អិតដែលមិនរលាយក្នុងទឹកអាចត្រូវបានរកឃើញដោយសង្កេតមើលការខ្ចាត់ខ្ចាយ ឬពន្លឺឆ្លុះបញ្ចាំង។
  3. ច្នៃប្រឌិតឧបករណ៍វាស់កម្រិតភាពថ្លានៃទឹកបែបសាមញ្ញដោយប្រើពន្លឺឆ្លុះបញ្ចាំង ឬការបញ្ជូនពន្លឺ
  4. ប្រមូលទិន្នន័យវិភាគលទ្ធផល និងបកប្រែទិន្នន័យ។
សំណួរណែនាំ។
  1. តើការបញ្ចោញពន្លឺក្នុងទឹកផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងដូចម្តេចនៅពេលដែលសារធាតុផ្សេងៗត្រូវបានបន្ថែម?
  2. តើអ្វីទៅជាភាពខុសគ្នារវាងសារធាតុរលាយក្នុងទឹកនិងមិនទឹករលាយនៅក្នុងកម្រិតភាពថ្លានៃទឹក?
  3. តើបរិមាណនៃសារធាតុដែលបានប្រើមានឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះទៅលើកម្រិតភាពថ្លានៃទឹក?
  4. តើកម្រិតនៃភាពថ្លារបស់ទឹកបង្ហាញអ្វីខ្លះអំពីភាពស្អាតនៃទឹក?